Hae

Ajankohtaista

Ison muutoksen keskellä myös Servica muuttuu

30.6.2022

Servican toimiala elää suuren muutoksen hetkiä. Samaan aikaan myös Servican sisällä tapahtuu merkittäviä muutoksia. Uusi hallitus on aloittanut toukokuun lopussa ja uusi toimitusjohtaja, Mika Takkinen, aloittaa syksyllä nykyisen toimitusjohtajan jäädessä eläkkeelle. Lisäksi Servican rooli muuttui suunnatun osakeannin jälkeen Kuopion kaupungin tytäryhtiöstä osakkuusyhtiöksi.

Servican uusi hallitus aloitti toukokuun lopulla. Irja Sokka jatkaa hallituksen puheenjohtajana. Samoin vanhoina jäseninä jatkavat Merja Miettinen KYSiltä ja Petteri Ristikangas Siilinjärveltä. Muut hallituksen jäsenet ovat Miia Eskelinen-Fingerroos, Ilkka Hirvonen, Vuokko Hämäläinen, Taina Laitinen ja Hannaleena Uhlbäck-Ropponen.

Hallitus pääsee heti tuoreeltaan tuomaan johtoryhmälle näkemyksiään siitä, miten hyvinvointialuetta kannattaa Servican palveluiden osalta ohjata ja etenkin siitä, miten pienten kuntien tukipalvelut kannattaa ratkaista, kun hyvinvointialueiden perustaminen ravistelee koko toimialaa.

Kiuruveden, Pielaveden, Varkauden ja Lapinlahden kanssa on jo sovittu, että Servica tuottaa kunnille kokonaisruokapalvelut. Myös henkilöstön rekrytointivastuu siirtyy Servicalle, joka omalta osaltaan helpottaa kuntien palveluiden toimivuutta.

– Ykköshaaste hyvinvointialueen tukipalveluissa on se, miten yhteinen organisaatio saadaan muodostettua. Tärkeää on myös saada logistiikkapalvelut toimimaan, jotta esimerkiksi ruoan kuljetukset saadaan sujuviksi, Irja Sokka kertoo.

Servica käyttää julkista rahaa mahdollisimman tehokkaasti. Siitä on taloudellista etua, että Servica on iso toimija, joka pystyy tarjoamaan isommat toimintaympäristöt, ja sen myötä edullisemmat palvelut verrattuna pieniin kuntiin.

Hallitus on mukana kehittämässä Servican toimintaa

Sokka on tyytyväinen, että uudessa hallituksessa on eri alojen osaajia, joilla on laajat taustaryhmät ja verkostot. Hän toivoo hallituksen jäseniltä avoimuutta, asioihin perehtymistä ja keskustelua. Hallitus on mukana kehittämässä Servican toimintaa ja antaa tukea johdon työskentelylle.

Yksi suurimmista kehityksen kohteista, johon hallitus tulee tarttumaan, on henkilöstön jaksaminen. Toimintaympäristön muutos tulee olemaan henkilöstölle valtava haaste, kun Servica joutuu sopeuttamaan eri kuntien henkilöstötoiminnot ja rutiinit toimiviksi.

– Tulemme huolehtimaan muutosten keskellä henkilöstön työhyvinvoinnista. Henkilöstö on se voimavara, johon palvelumme nojaavat. Jos asiat eivät henkilöstön suhteen suju, ei Servicakaan toimi. Siihen meillä pitää olla aikaa, että saamme hiottua työprosessit ja henkilöstön jaksamisen huippuunsa, Sokka lupaa.

Henkilöstö- ja toimialamuutosten lisäksi Servican hallitus tulee tulevalla hallituskaudella kehittämään Servican omia prosesseja toimivammiksi. On ratkaistava, miten isompi kokonaisuus hallitaan, kun toiminta-alue laajenee.

– On mielenkiintoista olla kehittämässä uutta toimintatapaa. Se on uuden avaus koko Pohjois-Savon alueelle, Sokka iloitsee.

Suunnattu osakeanti muutti Servican asemaa suhteessa Kuopion kaupunkiin

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa päätettiin keväällä, että Servicassa toteutetaan suunnattu osakeanti. Edellä mainitut neljä Pohjois-Savon kuntaa siirtävät tukipalvelutuotannon Servicalle vaiheittain tulevan syksyn aikana. Suunnattu osakeanti muutti Servican asemaa suhteessa suurimpaan omistajaansa, Kuopion kaupunkiin, joka edelleen säilyy suurimpana omistajana.

Aikaisemmin Kuopion kaupunki omisti yli 50 prosenttia Servican osakkeista, jolloin Servica oli Kuopion kaupungin tytäryhtiö. Suunnatun osakeannin jälkeen Kuopion kaupungin osuus Servican omistajuudesta tippui alle 50 prosenttiin, ja siten Servican rooli muuttui tytäryhtiöstä osakkuusyhtiöksi.

Kuopion kaupungin omistajaohjauksen puheenjohtaja Allu Koskinen näkee, että muutoksen myötä Servican rooli koko Pohjois-Savossa korostuu entisestään. Hän luottaa, että Servican johdolla on hyvät suunnitelmat, kuinka kaikki tulee tapahtumaan sekä selkeä visio tulevaisuudesta.

– Servica on erittäin tärkeä yhtiö Kuopion kaupungille. Kaupunki auttaa Servicaa kaikilla mahdollisilla tavoilla muutoksen läpiviemisessä, Koskinen lupaa.

Kuopion kaupungin omistajaohjauksella ja Servicalla on ollut tiivis vuoropuhelu keskenään. Tämä on erittäin tärkeää myös tulevaisuudessa, vaikka Servicasta tuleekin osakkuusyhtiö, Koskinen summaa.

Uusi toimitusjohtaja haluaa mahdollistaa työntekijöiden onnistumisen

Yksi Servican tämän vuoden suurista muutoksista on toimitusjohtajan vaihdos, kun Servican toimitusjohtajana vuodesta 2015 alkaen toiminut Kirsi Kokkonen jää eläkkeelle. Yhtiön hallitus on valinnut tehtävään restonomi (YAMK) Mika Takkisen. Hän siirtyy Servicaan Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n liiketoimintajohtajan tehtävästä, jossa hän on vastannut ateriapalveluista ja toiminut yhtiön toimitusjohtajan sijaisena.

Takkinen työskentelee Servicassa aluksi rinnakkain Kokkosen kanssa, jotta tärkeä viestinvaihto meneillään olevista muutoksista ehditään tehdä kunnolla. Varsinainen toimitusjohtajan vaihdos tapahtuu 1.10.

Takkisen juuret ja aikaisempi työtausta sijoittuvat Pohjois-Savoon ja Kuopioon. Alueen kunnat ja kaupungit ovat tulleet hänelle tutuiksi aiemmissa tehtävissä Leijona Catering Oy:n liiketoimintajohtajana, Wihuri Oy Aarnion myyntipäällikkönä sekä eri tehtävissä hotelli-, ravintola- ja catering-alalla.

Hän on työurallaan vienyt useita isoja muutosprosesseja läpi ja kokee, että niistä on jäänyt tärkeitä oppeja, joita kannattaa Servicassakin hyödyntää. Tärkein oppi Takkisen mukaan on se, että hän haluaa olla mahdollistamassa työntekijöiden onnistumista ja kehittymistä omassa työssään.

– Asiakastyytyväisyys ja kannattavuus tyypillisesti paranee, kun oma porukka pystyy tekemään työnsä hyvin, he viihtyvät työssään ja heillä on hyvä työhyvinvointi, Takkinen kuvailee.

Hän ymmärtää, että ihmisillä on epävarmuutta siitä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan ja pitää tärkeänä, että henkilöstöä osallistetaan muutokseen. Ensin määritellään ja viestitään selkeästi päämäärä, sitten otetaan henkilöstö mukaan suunnittelemaan, miten töitä ja prosesseja kannattaa järjestellä.

– Toivon, että myös henkilöstö kertoo matalalla kynnyksellä niin hyvistä kuin huonoistakin asioista rehellisesti. Mennään luottavaisin mielin eteenpäin yhdessä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa. Meidän ei tarvitse hätäillä eikä pelätä tulevaa, me kyllä hoidetaan homma.

Takkinen näkee toimialan muutokset mahdollisuutena uuden oppimiseen ja prosessien päivitykseen. Hän on avoimin mielin lähdössä muutokseen mukaan ja näkee tärkeänä sen, että Servican uusien omistajien ja asiakkaiden odotukset yhtiötä kohtaan saadaan mahdollisimman nopeasti selville. Näin Servica pystyy palvelemaan heitä vastavuoroisesti hyvin.

– On itsestämme kiinni, miten lähdemme lunastamaan antamiamme lupauksia ja asiakkaidemme toiveita. Uskon, että Servicalla on mainio tulevaisuus edessään, kun lähdemme kumppanuushengessä koko kasvavan pohjoissavolaisen asiakaskunnan kanssa tekemään yhteistyötä.

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran kesäkuun uutiskirjeessä.

Arkisto