Hae

Ajankohtaista

JHL:n ja JYTY:n ilmoitus työnseisauksesta 29. – 30.3.2022

18.3.2022

JHL:n ja JYTY:n 11.3.2022 antaman ilmoituksen mukaan edellä mainitut liitot aloittavat jäseniään koskevan työnseisauksen Servica Oy:ssä
​​​​​​​29. – 30.3.2022. Työnseisaus koskee työvuoroja, jotka alkavat tiistain 29.3. klo 00:01 ja keskiviikon 30.3. klo 23:59 välillä. 

Servica on käynyt tällä viikolla neuvotteluja liittojen edustajien kanssa työtaistelun ulkopuolelle rajattavista tehtävistä, jotka voivat aiheuttaa kansalaisen hengen, terveyden, turvallisuuden ja omaisuuden vaarantumisen. Neuvottelut rajauksista jatkuvat luottamusmiesten kanssa keskiviikkona 23.3.2022.

Mahdollisen työtaistelun vaikutuksista Servican palvelutoimintaan sekä neuvotelluista rajauksista tiedotetaan lisää ensi viikolla.

Kuopiossa 18.3.2022

Kaisa Kauppinen
henkilöstöjohtaja
p. 040 5031 025
kaisa.kauppinen@servica.fi

 

 

Arkisto