Hae

Ajankohtaista

Servican kotiateria-asiakkaiden palautekyselyn tulokset olivat erinomaiset

3.3.2023

Toteutimme viikkojen 5-6 aikana Pohjois-Savon hyvinvointialueen kaikille kotipalveluasiakkaille palautekyselyn, jonka tavoitteena oli selvittää Servican ateriapalvelun toimivuutta ja saada asiakkaita tietoa kehittämistarpeista. Kyselyyn oli mahdollista vastata paperilomakkeen lisäksi myös sähköisesti älylaitteella ja tarvittaessa omaisen tai kotipalveluhenkilöstön avustuksella.

Kotipalvelun asiakkaat arvioivat kyselyssä arviointiasteikolla 1-5 ruoan maistuvuutta, monipuolisuutta, annoskokoa sekä kuljetusten toimivuutta. Kyselyn vastausprosentti oli 47,8 % ja arvioitujen osa-alueiden kokonaistyytyväisyys oli 4,22, mikä on erinomainen taso. Kyselyssä oli mahdollisuus antaa myös vapaamuotoista palautetta ja kehittämisehdotuksia, joita saatiin runsaasti mm. palautteina ruokatoiveista. Tuloksiin voi tutustua tarkemmin oheisesta yhteenvedosta.

Seuraavaksi kyselyn tuloksiin perehdytään tarkemmin ruokapalvelujen tuotekehityksessä ja suunnitellaan kuinka esim. toiveruokia voidaan huomioida ruokalistoilla.

Kiitämme kaikkia vastaajia yhteistyöstä kotiateriapalvelujen kehittämiseksi.

Ystävällisin terveisin

Anja Jokinen
Palvelupäällikkö, va. liiketoiminta-alueen johtaja
p. 044 4260 800
anja.jokinen@servica.fi

Arkisto