Hae

Ajankohtaista

KYSin jätteenkäsittely on jatkuvaa yhteistyötä

30.9.2022

Servican tarjoama palvelu KYSin jätteiden käsittelyyn keskittyy ympäristövastuullisuuteen.

Servica palvelee KYSiä laajasti jätteenkäsittelyn ja siihen liittyvien oheistoimintojen osalta. Tässä toiminnassa Servicaa ohjaa yrityksen oma vastuullisuuslupaus, KYSin ohjeistukset sekä yleiset ympäristölainsäädännön asettamat raamit.

Servican sitoutuminen parhaaseen ympäristövastuullisuuteen on kehittänyt sen jätteenkäsittelyyn liittyvää toimintaa jatkuvasti. Viimeisimpänä kehitysaskeleena Servica on hankkinut mm. Suomen Luonnonsuojeluliiton myöntämän Ekokompassi -sertifikaatin, joka astui voimaan toukokuussa 2022.

Servican KYSille  tuottamat jätteenkäsittelyn palvelut voidaan jakaa karkeasti sairaalajätteen ja tavanomaisen jätteen sekä ruokapohjaisen biojätteen käsittelyyn. Nämä hoituvat osaavan henkilöstön, KYSin jätekeskuksen sekä ruokapalvelut tarjoavan Ison-Bertan toimesta.

Jätekeskus, ohjaava toiminta ja logistiikka ovat avainasemassa

Servican KYSille tuottamat jätteenkeruun ja -käsittelyn palvelut jalkautetaan asiakasrajapintaan osastoilla ja materiaali kulkee ulos jatkuvasti kehittyvän jätekeskuksen ja jätesillan kautta. Servican KYSille tuottamassa  jätteenkeruussa ja kuljetuksessa työskentelevä palveluesihenkilö Jouko Nyyssönen näkee kokonaisvaltaisen palvelun olevan avainasemassa ja siinä on otettava huomioon eri sairaalaosastojen tarpeet ja tavoitteet.

– Me toimimme tarkasti sairaanhoitopiirin jäteohjeiden mukaan ja saatu tieto jalkautetaan osastoilla toimiville laitoshuoltajille. Jätteet kerätään osastoilla ja kuljetetaan pois 660 litran vetoisilla jätevaunuilla sekä osin myös alipaineella toimivan jäteputken avulla, Nyyssönen kertoo.

Jätesiltaan saapuvat osastoilta syntypaikoillaan lajitellut jätteet erotellaan niiden tyypin mukaan ja jätesillasta ne lähtevät Jätekukon keräämänä jatkokäsittelyyn. Vaaralliset jätteet puolestaan noutaa Lassila & Tikanoja.

– Meille on hyvin tärkeää, että jätteet liikkuvat nopeasti pois osastoilta, kosta toimitaan erityistä puhtautta vaativassa sairaalaympäristössä. Tässä suhteessa meillä on hyvin toimiva systeemi ja yhteistyö niin sairaanhoitopiirin kuin alihankkijoiden kanssa, Nyyssönen summaa.

Biojäte kulkee omaa reittiään

KYSin ruokapalvelut tuottava Iso-Bertta huolehtii ruokatoiminnoista syntyvän biojätteen keruusta. Ison-Bertan tuotantoesihenkilö Risto Loponen kertoo, että ruokapalvelujen tuottamat biojätteet kootaan eri työyksiköistä alipaineella toimivan Ekosir-järjestelmän kautta jätekeskukselle asennettuun biojätekonttiin.

– Järjestelmän on havaittu toimivan hienosti ja tukevan sairaalan ruokapalvelujen toimintaa, Loponen kertoo.

Ruokapalveluista syntyvät muut hyötyjakeet kuten pahvi, metalli ja lasi kerätään ja lajitellaan erikseen. Nyt kehitteillä on myös muovin kerääminen ja erottelu. Tässä hankkeessa logistiikalla ja jätekeskuksen toiminnalla on iso rooli ja lisäksi toimintamalli on jalkautettava laajasti kaikille osastoille.

Iso-Bertta ja ruokapalvelut ovat sairaalan ja Servican kehityksessä tiiviisti mukana. Loposen mukaan he ovat voineet olla mukana eri työryhmissä, tilasuunnittelussa sekä tuotannonohjauksen määrittelyssä.

– Ison-Bertan toiminnan myötä on voitu havaita, että esim. ruokahävikkiä syntyy nykyisin vähemmän, kun kaikki annokset tehdään keskitetysti ja tarkkojen potilaskohtaisten tilausten mukaan, Loponen summaa.

Yhteistyötä vakaasti kehittäen

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin yleishallinnossa ympäristöpäällikkönä työskentelevä Jukka Collan toimii monipuolisesti niin Servican logistiikan (sis. kuljetusten, potilaskuljetusten, posti- ja lähettipalveluiden) kuin keskusvarastopalveluiden tilaajan roolissa sairaanhoitopiirille. Lisäksi hän on asiantuntijaroolissa sairaanhoitopiirillä Servican teknisten palveluiden ulkoaluehuollon ylläpitoon liittyvissä asioissa.

Hän esittelee KYSin ympäristöohjelman tavoitteiksi materiaali- ja resurssiviisauden, energiatehokkuuden sekä kierrätyksen edistämisen. Lisäksi hän täsmentää, että sairaanhoitopiiri edellyttää konserniin kuuluvien toimijoiden, kuten Servican, sitoutuvan ja toteuttavan toiminnassaan ympäristöohjelman pääperiaatteita toimintansa suunnittelussa ja operatiivisessa johtamisessa.

Collanin mukaan ympäristövastuullisuus näkyy mm. toimintatavoissa ja ratkaisuissa, kuten esimerkiksi siivouskemikaalien tarkoituksenmukaisessa käytössä, ruokahävikin minimoimisessa sekä materiaali- ja energiatehokkuuden huomioimisessa.

– Yhteistyö Servican kanssa on kehittynyt vakaasti ja syventyen. Koen yhteistyömme erittäin päämäärätietoiseksi ja rakentavaksi, yhteisen hyvän ja ennen kaikkea tärkeimmän, yhteisen asiakkaamme – potilaan parhaaksi. Terveellistä tulevaisuutta ja ympäristöä kuitenkaan unohtamatta, Collan summaa.

 

Kuvassa vas. Jouko Nyyssönen, Risto Loponen ja Jukka Collan.

Voit lukea lisää Servican vastuullisuudesta osoitteessa:

Vastuullisuus

Arkisto