Hae

Ajankohtaista

Pielaveden koulujen laitoshuollon hoitaa Servica: Tavoitteena oppilaiden sujuva arki

14.10.2022

 

Asiakkuuden haltuunottoprosessi etenee Servicalla jouhevasti, kun esikartoitus on tehty hyvin ja siirtyvä henkilöstö pidetty ajan tasalla tulevista muutoksista. Näin tapahtui myös Pielaveden kouluissa ja varhaiskasvatuksen toimipisteissä, kun laitoshuollon palvelut siirtyivät kunnalta Servican hoidettavaksi elokuun alussa.

Laitoshuollon palveluiden haltuunottoa jouhevoitti se, että Pielaveden kunta osti Servicalta laitoshuollon ohjauspalvelua jo vuoden 2022 alusta alkaen. Servica pääsi jo silloin vaikuttamaan laitoshuollon toteutukseen ja laittamaan sen palvelukuvauksia, siivoustaajuuksia sekä palveluohjeita kuntoon.

– Servican toimintatavat ehtivät tulla jo kevään aikana työntekijöille tutuiksi, joka helpotti siirtymistä servicalaisiksi. Kesän aikana olemme aloitelleet perehdytystä sekä tutustuneet henkilöstöön ja toimintaan, Servican projektikoordinaattori Kaisa Jonninen kertoo.

Hänen mukaansa Pielavedellä on hyvin ammattitaitoinen henkilöstö ja hyvä laitekanta, joka on auttanut omalta osaltaan muutosten läpiviemisessä. Laitoshuolto on ollut kunnassa hyvässä hoidossa tähänkin asti ja hyväksi havaittuja käytäntöjä on tarkoitus jatkaa asiakkaan toiveita kuunnellen. Koulujen laitoshuollon palvelukuvauksia muokataan yhteistyössä asiakkaan kanssa syksyn aikana.

Pielaveden kouluilla tehdään paljon monipalvelua

Servicalle niin ikään siirtynyt ruokapalvelupäällikkö Janne Maksimainen toimii jatkossa esimiehenä laitoshuoltajillekin. Ruokapalvelupäällikön toimenkuva laitoshuoltajien esimiehenä toimii senkin puolesta hyvin, että Pielaveden kohteissa tehdään paljon monipalvelua eli Servican työntekijä tekee osan päivästä ruokapalvelua ja osan päivästä laitoshuoltoa. Etenkin pienissä Pohjois-Pielaveden ja Säviän kouluissa monipalvelu on toiminnan ehdoton edellytys. Muuten niihin ei saataisi työntekijöille täysiä työpäiviä.

Pielaveden tukipalveluiden haltuunottoprosessi on sikäli poikkeava, että kaikki kunnan laitos- ja ruokahuollon palvelut siirtyivät Servican hoidettavaksi elokuun alussa, mutta pelastusaseman ja terveydenhuollon kohteet siirtyvät edelleen hyvinvointialueelle vuoden 2023 alussa. Koulujen ja varhaiskasvatuksen tukipalvelut säilyvät Servican hoidossa vuodenvaihteen jälkeenkin.

Henkilöstöä tuetaan muutoksessa

Pielaveden lukion ja Puustellin yhtenäiskoulun rehtori Merja Tissari harmittelee, että laitoshuollon haltuunoton sujuvuutta on hankala arvioida sivistystoimen puolelta, kun koulujen alusta on vasta niin vähän aikaa. Jotkin asiat, kuten esimerkiksi paperi- ja saippuatilausten hoito, vaativat vielä hiomista ennen kuin ne löytävät vakiintuneen käytännön, mutta muuten siirtymä vaikuttaa sujuneen ilman suurempia haasteita.

– Olen kuullut laitoshuollon henkilöstöltä, että perehdyttäminen Servican toimintatapoihin on tehty hyvin. Itselläni puolestaan on hyvä keskusteluyhteys ruokapalvelupäällikön kanssa, käymme asioita viikoittain läpi. Lisäksi toivon yhteistyön lisäämistä muiltakin osin Servican ja kunnan välille, palautekyselyitä oppilaille sekä palautehetkiä, joissa kerrotaan miten annettuihin palautteisiin on reagoitu. Eri tarpeiden ennakointi kannattaa myös ottaa hektisen kouluarjen keskellä huomioon, Tissari luettelee toiveita.

IT-taitojen lisääntynyt tarve on Tissarin mukaan ollut haaste osalle kunnalta Servicalle siirtyneestä henkilöstöstä. Kunnan palveluksessa on totuttu tekemään tietyt tilaukset ja raportit käsin, mutta Servicalla on käytössä niihin tarkoitetut laitteet ja sovellukset. Ruokapalvelupäällikkö Maksimainen kuitenkin lupaa tukea henkilöstöä muutoksessa niin hyvin kuin mahdollista. Tärkeintä on hyvä keskusteluyhteys henkilöstön kanssa ja sen viestin vieminen, että heidän toiveitaan kuullaan ja niihin reagoidaan. Hän aikoo panostaa Pielaveden servicalaisten hyvän yhteishengen luomiseen ja toivoo samaa muillekin pienille paikkakunnille, joissa on Servican toimintoja.

Tissari pitää äärimmäisen positiivisena sitä, että laitos- ja ruokahuollon
palvelut ovat säilyneet Pielavedellä ja niitä kannattelee nyt Servican
leveämmät hartiat. Se on Pielaveden etu, että palvelu toimitetaan läheltä
eikä Kuopiosta käsin.

Hän on myös tyytyväinen, että vaikka kunta ja Servica ovat eri toimijoita,
tavoite – oppilaiden sujuva arki – on molemmilla sama.
Heitä varten tätä työtä tehdään, hän kiteyttää.

Servicalle 1.8.2022 siirtynyt ruokapalvelupäällikkö Janne Maksimainen
toimii jatkossa esimiehenä laitoshuoltajillekin.

– Yhteistyö Servican palveluohjaajan kanssa on pehmentänyt huomattavasti
henkilöstön siirtymistä Servican palvelukseen. Kaikki on mennyt sujuvasti ja
sama henkilökunta on saanut jatkaa töitä tutuissa paikoissa. Siirtymän
ajankohta keskellä loma-aikaa toi oman haasteensa, mutta parempi näin
kuin samaan aikaan hyvinvointialueen voimaantulon kanssa, Maksimainen
arvioi.

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran lokakuun uutiskirjeessä.

Arkisto