Hae

Ajankohtaista

Servica valmistelee tukipalveluiden haltuunottoa

13.5.2022

Hyvinvointialueen hallitus teki 11.4 päätöksen hyvinvointialueen tukipalveluyhtiöistä 1.1.2023 alkaen ja näistä yhtiöistä Servica on yksi. Servican vastuulla on toteuttaa hyvinvointialueelle mm. ruokapalveluja, puhtauspalveluja, logistiikan palveluja sekä apuvälineiden ja välineiden huoltoa. Servicalla voi olla tulevaisuudessa useassa yhteistyökunnassa kaksi erilaista asiakkuutta: Pohjois-Savon hyvinvointialueelle sekä kunnan sivistystoimelle tarjottavat tukipalvelut.

Valmistelutyössä on hyvä ja positiivinen henki

Tukipalvelupäätöksen myötä Servican asiantuntijat ovat jo jalkautuneet eri kuntiin ja tutustuneet, kuinka tukipalveluja tällä hetkellä kunnan alueella toteutetaan sote-sektorin tarpeisiin. Samalla tutustutaan uusiin työkavereihin ja tullaan puolin ja toisin tutuiksi. Tavoitteena on, että kuntakierrokset on tehty toukokuun kolmanteen viikkoon mennessä.

Servican terveydenhuollon tukipalveluista vastaava liiketoiminta-alueen johtaja Tuija Paldaniuksen mukaan valmistelutyössä on hyvä ja positiivinen henki sekä Servican että tulevien asiakkaiden osalta. On asioita, jotka askarruttavat niin kuntien työntekijöitä, esimiehiä kuin servicalaisiakin, mutta niitä selvitetään ja ratkotaan yhdessä.

– Kartoituksen jälkeen alkaa käytännön työn suunnittelu asiakkaan määrittelemän palvelun sisällön perusteella. Ruokapalveluiden osalta esimerkiksi elintarviketilaukset ja ruokalistasuunnittelu toteutetaan niiden valintojen perusteella, joita kunta tai hyvinvointialue on Servicalle määrittänyt, kertoo Servican palvelupäällikkö Kaisa Jonninen.

Servicalla on jo kokemusta kuntien tukipalveluiden haltuunotosta kuntaliitosten myötä, joten uuden asian äärellä se ei ole. Mukana on kuitenkin monta huomioitavaa näkökulmaa, kun erilaisia palveluita yhdistetään osaksi suurempaa kokonaisuutta.

Saumaton yhteistyö siirtyvän henkilöstön kanssa

Ruokapalveluiden ja laitoshuollon tarvekartoitus tehdään Servicalla eri palvelujen asiantuntijoiden yhteistyönä. Paldanius kertoo, että kohdekäyntien yhteydessä saadaan olennaiset taustatiedot, joita tarvitaan uusien palveluiden ja asiakkuuksien haltuunottoon. Siirtyvistä kunnista on tietyllä tasolla jo olemassa tietoja, mutta on tarpeen saada vielä tarkempi ymmärrys toiminnasta. Esimerkiksi laitoshuollon osalta tarvitaan tieto, tehdäänkö pelkkää puhtauspalvelua vai monipalveluja.

Laitoshuollon palvelupäällikkö Kirsi Väänäsen mielestä puhtauspalveluissa on tärkeää selvittää tilatyypit, puhtaustasot sekä tämänhetkinen palvelun taso. Hänen mukaansa on myös äärimmäisen tärkeä tavata henkilöstöä paikan päällä tulevaisuuden hyvän yhteistyön varmistamiseksi.  Tukipalveluiden haltuunotto vaatii erittäin hyvää ja saumatonta yhteistyötä sekä avointa keskustelua Servicalle siirtyvän henkilöstön kanssa.

Asiakas määrittää palvelun laadun

Asiakkaan valitsemalla palvelun laadulla on vaikutusta palveluiden hintaan – kyseessä on valintakysymys, jonka eri asiakkaat tekevät omien arvovalintojensa ja tarpeensa pohjalta. Mikäli palvelun laadussa halutaan tapahtuvan muutoksia, on sillä vaikutuksia hinnoitteluun. Muutos toiminnassa on kuitenkin väistämätön, jos asiakkaalla on tarve säästää palveluiden kustannuksissa.

– Pitää löytää kultainen keskitie, miten edetään. Servicalle on asetettu kannattavuuden osalta tietyt raamit, joihin palvelun tuottajan on sitouduttava. Pyrimme kuitenkin aina etsimään realistisen ratkaisun, jolla palvelu pystytään parhaiten toteuttamaan, Väänänen lisää.

Servica hyödyntää siirtyvän henkilöstön osaamista

Tämänhetkinen arvio on, että kuntien tukipalveluiden haltuunotto tapahtuu Kiuruvedellä, Varkaudessa, Lapinlahdella, Iisalmessa ja Pielavedellä syksyn 2022 aikana. Muidenkin Pohjois-Savon alueen kuntien osalta Servicalle on jo tullut yhteydenottoja, ja tukipalveluiden tilannetta niissä kartoitetaan parhaillaan.

Kunnan työntekijöille tulee olemaan suuri muutos jo pelkästään se, että samalla konseptilla tuotettuja palveluita ei enää välttämättä tuoteta kaikille asiakkaille. Suurin huoli työntekijöillä on ollut epätietoisuus, kun ei tiedetä mitä tapahtuu, kuka siirtyy ja kuka ei siirry, sekä miten muutos vaikuttaa omaan työhön ja työsuhde-etuihin. Onneksi päätökset on kuitenkin nyt tehty ja konkreettinen valmistautuminen voi alkaa.

Vaikka muutos on ollut nopea, on Servican mukaan ensiarvoisen tärkeää jo tässä vaiheessa tutustua henkilöstöön, kohteisiin ja toimintaan. Yhteistyöllä ja kaikkia osapuolia kuunnellen päästään parhaaseen ratkaisuun.

– Ei pidä ajatella, että Servica tuo tietyn, oikean työtavan kohteisiin, vaan meillä on myös paljon opittavaa muiden kuntien työskentelytavoista. Tämä on oppimistilaisuus kaikille ja mahdollisuus rakentaa Servican oppimiskulttuuria uudelleen. Tulevat työntekijät ovat tärkeä osa servicalaisia ja olisi tyhmää olla käyttämättä siirtyvien henkilöiden pitkäaikaista kokemusta koko organisaation hyödyksi, Servican ruokapalveluiden johtaja Sari Karttunen muistuttaa.

Työntekijöillä on myös paras tieto asiakastarpeesta eri kohteissa. Servicalaiset toivottavat siirtyvän henkilöstön tervetulleiksi ja odottavat ilolla pääsevänsä tekemään heidän kanssaan yhteistyötä. Se on tärkeä asia, että keskinäinen luottamus ja ymmärrys on kunnossa.

– Tarvitsemme toisiamme, jotta tulevaisuus olisi meille kaikille hyvä. Toimiva yhteistyö välittyy kuntalaisille hyvänä palveluna, servicalaiset toteavat.

 

Kävimme tutustumassa Ylä-Savon soten puhtauspalveluihin Iisalmessa mm. Kirkonsalmen palvelukeskuksella. Kuvassa vas. palvelupäällikkö Kirsi Väänänen, siivouspalveluesihenkilö Eeva-Liisa Leinonen ja laitoshuoltaja Liisa Petäjä.

Juttu julkaistu ensimmäisen kerran huhtikuun uutiskirjeessä.

Arkisto