Hae

Ajankohtaista

Servican toiminta-alue laajenee hyvinvointialueiden muodostumisen yhteydessä koko Pohjois-Savon alueelle

30.12.2022

Pohjois-Savon kuntien sosiaali- ja terveystoimen, pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin palveluiden siirtyminen hyvinvointialueen vastuulle muuttaa myös toimintaympäristöä Servican tuottamien tukipalveluiden osalta. Servica vastaa 1.1.2023 alkaen pääosin Pohjois-Savon hyvinvointialueen ruokapalvelun, laitoshuollon, logistiikan, keskusvaraston, välinehuollon, kiinteistöhuollon ja apuvälinehuollon palvelujen tuottamisesta ja toimintavarmuudesta.

Vuoden alussa Servican hoidettavaksi siirtyy myös Rautavaaran kunnan sekä Kiuruveden, Suonenjoen ja Varkauden kaupunkien ruoka- ja laitoshuollon palveluja. Loppuvuonna 2022 Servicalle siirtyi Pielaveden kunnan ruoka- ja laitoshuollon palvelut sekä Lapinlahden kunnan ruokapalvelut. Vuoden alussa Servicassa työskentelee noin 1800 eri alojen ammattilaista, joista noin 980 henkilöä toimii hyvinvointialueen tukipalvelutehtävissä.

Uusi keittiöverkosto vaikuttaa joidenkin Pohjois-Savon alueiden ateriapalvelujen toteuttamistapaan ja kotiaterioiden toimituksiin

Pohjois-Savon hyvinvointialueen ruokapalvelut tullaan toteuttamaan vuoden 2023 alusta alkaen Servican yhdeksässä tuotantokeittiössä ja seitsemässä palvelukeittiössä noin 200 ruokapalvelujen ammattilaisen voimin. Alueen ruokapalvelutuotanto toteutetaan uudella keittiöverkostomallilla, jolla varmistetaan alueen ateriapalvelut laadukkaasti ja turvallisesti kaikille asiakkaille.

Vuoden 2023 alusta alkaen kotiaterioita tullaan toimittamaan lähes kaikille Pohjois-Savon alueen asiakkaille jäähdytettyinä pääsääntöisesti kolme kertaa viikossa. Muutos jäähdytettyihin aterioihin johtuu siitä, ettei kaikilla paikkakunnilla Servicalla ole keittiöitä tai kunnan sisällä välimatkat ovat niin pitkät, jolloin kotiaterioiden kuljetusmatkat kauempaa vaarantavat aterioiden lämpimänä pysymisen. Tällöin ateria ei ole enää ruokaturvallinen ruokaileville asiakkaille.

Muuttunut keittiöverkosto voi aiheuttaa muutoksia joihinkin yksiköihin ja aterioiden toimittamiseen esimerkiksi asumispalveluyksiköissä. Muutos tulee koskemaan niitä yksiköitä, joissa ateriat on toimitettu aiemmin valmiina tarjotinaterioina, eikä Servicalla ole käytössä keittiötilaa kunnan alueella. Servica on sopinut muutoksen toteuttamisesta kohdekohtaisesti sekä järjestänyt tilat ja laitteet toimintaa vastaavaksi ja järjestänyt käyttökoulutukset palvelujen sujuvuuden varmistamiseksi niissä asiakasyksiköissä, joissa muutos tapahtuu.

Kotiateriapalvelun asiakkaille, joita muutokset koskevat, on lähetetty aterioiden mukana tiedotteet viikoilla 48 ja 51.

Hyvinvointialueen käyttäjien Selma-käyttäjätunnukset muuttuvat 

Hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa 1.1.2023, suurella osalla Keskusvaraston tilausjärjestelmän Selman käyttäjistä vaihtuu sähköpostiosoite sekä esimerkiksi kustannuspaikka-, laskutus- tai yritystiedot. Käyttäjille, joihin nämä hyvinvointialueen organisaatiotietojen muutokset vaikuttavat, on tiedotettu henkilökohtaisesti viikolla 51. Epäselvissä tilanteissa pyydämme olemaan yhteydessä: asiakaspalvelu@servica.fi.

Yhteydenotot ensisijaisesti Servican keskitetyn asiakaspalvelun kautta 

Vuoden 2023 alusta alkaen Servican asiakkaita palvelee uusi monikanavainen keskitetty asiakaspalvelu. Keskitetyn asiakaspalvelun tavoitteena on parantaa asiakaskokemusta Servican omistaja- ja käyttäjäasiakkaiden osalta, yhtenäistää toimintamalleja sekä vastata osaltaan digitalisaation vaatimuksiin.

Kiireettömät yhteydenotot sähköisen kanavan kautta 24/7

  • Kiireettömät palautteet ja kysymykset: servica.fi/palaute
  • Palautteisiin ja kysymyksiin vastataan arkipäivisin.

Kiireelliset yhteydenotot

  • Keskitetty asiakaspalvelu palvelee numerossa 0800 307 711 ma-pe klo 7.00 – 15.00 Viikoilla 1-3 poikkeusaukiolo ma-pe 6.30 – 16.00.

Tukipalvelujen toteuttaminen häiriöttömästi on ollut valmistelun keskiössä

Tukipalvelujen ja henkilöstön siirtoja on valmisteltu tämän vuoden ajan hyvässä yhteistyössä valmisteluvastuussa olleiden sekä asiakkaan ja henkilöstön kanssa. Tavoitteenamme on jatkaa tukipalvelujen toteuttamista asiakkaillemme vuoden vaihtuessa häiriöttömästi ja toimintavarmasti.

Palvelujen ja toimintamallien kehittäminen on jatkossakin jokapäiväistä toimintaamme. Kaiken kehittämisen keskiössä on loppuasiakkaan tasalaatuiset ja tarkoituksenmukaiset palvelut järkevillä kustannuksilla toteutettuna. Integroidumme osaksi verkostoa, jolla edistämme pohjoissavolaisten ihmisten hyvinvointia ja arjen sujumista.

Arkisto