Hae

Ajankohtaista

Servican ruokapalveluja on toteuttamassa yli 350 kuopiolaista alan ammattilaista

28.1.2022


 

Lukijan sanomissa (SS 23.1.2022) kirjoitettiin hyvinvointialueen ruokapalvelujen hankinnasta ja Servicasta ruokapalvelujen tuottajana. Kirjoituksessa tuli esiin asioita, jotka vaativat tiedon oikaisemista ja tiedon lisäämistä julkisten ruokapalvelujen toteuttamisesta.

Servica Oy toimii Kuopion kaupungin inhouse-yhtiönä ja tuottaa palveluja vain omistajilleen, tällä hetkellä 31 kunnalle ja kuntayhtymälle. Servican omistajat ovat julkisrahoituksella toimivia hankintayksiköitä, jolloin Servica Oy:n rahoitus muodostuu välillisesti joko veroista tai valtion avustuksista. Johtuen asemastaan, on Servican toiminta kaikilta osin erittäin säädeltyä ja valvottua. Servica noudattaa toiminnassaan mm. kuntalakia, lakia julkisista hankinnoista sekä osakeyhtiölakia. Servica työllistää Kuopion alueella 1250 henkilöä ja on yksi suurimmista paikallisista työllistäjistä Kuopion työssäkäyntialueella. Servican toimintaa ohjaa ISO 9001:2015-standardin vaatimukset täyttävä laatujärjestelmä sekä Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän käyttöön ottaminen. Näin varmistetaan laadukas, asiakaslähtöinen, tuloksellinen ja vastuullinen toiminta.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen valmistelussa on edetty Suomen valtionhallinnon tekemien linjausten ja eduskunnan päätösten mukaisesti. Väliaikainen valmisteluelin (VATE) teki lokakuussa 2021 linjauksen, jonka mukaan Pohjois-Savon hyvinvointialueen tukipalveluiden tuottamisen valmistelut tehdään nykyisten tukipalveluyhtiöiden pohjalle. Servica on vastuunsa kantavana toimijana tukenut ja antanut ammattitaitonsa hyvinvointialueen valmistelutyöryhmän käyttöön. Nyt valitun aluevaltuuston ensimmäiset merkittävät päätökset tulevat koskemaan tukipalvelujen järjestämistä hyvinvointialueella.

Alueella useita valmistuskeittiötä ja valmistustapoja

Servicassa valmistetaan ruokaa seitsemässä eri valmistuskeittiössä useille eri asiakasryhmille Kuopion alueella. Päätöstä ateriavalmistuksen hajauttamisesta ei ole tehty pelkästään taloudellisesta näkökulmasta, vaan siinä on otettu huomioon myös alueellinen huoltovarmuus mahdollisia häiriötilanteita varten.

Tällä hetkellä käytössä olevina valmistustapoina ovat perinteinen lämmin tuotanto, jossa ateriat jaetaan lämpiminä tarjoilupaikkoihin, sekä kylmävalmistustuotanto ja jäähdytetty ateriatuotanto. Kylmävalmistustuotannossa ruoka kootaan kylmistä komponenteista ja kypsennetään vasta tarjoilupisteessä, kun taas jäähdytetyssä ateriatuotannossa ruoka valmistetaan lähes valmiiksi ja lähetetään loppukypsennystä varten tarjoilupisteeseen. Edellä olevien valmistusmenetelmien hyödyntäminen tuo joustavuutta kalliiden tuotantolaitteiden ja keittiötilojen hyödyntämiseen sekä antaa mahdollisuuden tarjota ateria mahdollisimman laadukkaana ja räätälöitynä asiakastarpeeseen silloin, kun ruoka tarjotaan eri toimipisteissä ja eri ajankohtina.

Servican ruokapalvelujen asiakkaita ovat mm. koulujen oppilaat, varhaiskasvatuksessa lapset, sekä perusturvan ja terveydenhuollon asiakkaat asumisyksiköissä ja sairaaloissa. Aterioiden raaka-ainehankintaa, ruoan valmistusta ja palvelujen sisältöä ohjaavat tarkkaan määritellyt laatukriteerit, joita seurataan ja raportoidaan säännöllisissä yhteistyötapaamisissa omistaja-asiakkaiden kanssa. Ruokapalvelujen toteutus perustuu yhdessä asiakkaan kanssa laadittuihin palvelusopimuksiin, joissa määritellään asiakkaan haluama tuotteen ja palvelun laatutaso, hinnoittelu, toiminnan keskinäiset vastuut ja yhteiset rajapinnat sekä sopimuksen aikainen yhteistyö ja sen kehittäminen. Tällä hetkellä pohjoismaiset ravitsemussuositukset ovat lähtökohtana kaikkien asiakasryhmien ruokalistasuunnittelussa ja niiden toteutumista raportoidaan säännöllisesti omistaja-asiakkaillemme.

Servican ruokapalveluhenkilöstö on osaavaa ja ammattitaitoista

Henkilöstön ammattitaitoa ja osaamista ylläpidetään säännöllisten, räätälöityjen ulkoisten koulutusten avulla sekä järjestäen sisäisiä koulutuksia ruoanvalmistukseen ja tarjoilulaatuun liittyen.  Servicassa työskentelee ruokapalvelujen suunnittelutiimi, jonka päätehtävänä on suunnitella asiakasryhmäkohtaisia ruokalistoja, tehdä reseptiikkaan ja ruokalistoihin liittyvää tuotekehitystä sekä osallistaa ruokailevia asiakkaita tuotekehitystyöhön. Ruokapalvelujen kehittämistyötä tehdään myös yhteistyöpalavereissa, erilaisten asiakaskyselyjen, makuraatien ja jatkuvien palautteiden perusteella sekä alueen muiden toimijoiden, kuten Savon koulutuskuntayhtymän, Savonia ammattikorkeakoulun sekä Itä-Suomen yliopiston ravitsemustieteen laitoksen kanssa. Servicassa työskentelevät laillistetut ravitsemusterapeutit suunnittelevat vaativat ja yksilölliset erityisruokavaliot ateriatuotantoa varten. Näin pystytään täyttämään kaikkien ruokailijoiden ravitsemustarpeet suositusten mukaisesti.

Tulevaisuuden päätökset

Pohjois-Savon valmistelutoimielin (VATE) on edellyttänyt valmisteluissa tukipalveluyhtiöiltään kustannustehokkaita toimintamalleja. Hyvinvointialueiden haasteellisessa rahoitustilanteessa voi tukipalvelujen keskittäminen ja yhdenmukainen koordinointi auttaa hinta-laatusuhteen hallinnassa. Missä määrin toimintaa muutetaan, on tulevan hyvinvointialueen päätöksentekijöiden päätettävä. Tukipalvelutoiminta on olennaisesti sidoksissa siihen palveluverkostoon, jolla hyvinvointipalveluja maakunnassamme tulevaisuudessa toteutetaan. Päätöksiä joudutaan tekemään kustannusten hillitsemiseksi, mutta myös turvaamaan meille kaikille tärkeä huoltovarmuus palvelujen toteutuksessa. Tällöin tarvitaan niin keskitettyjä, mutta myös alueellisia ratkaisuja toimintaa turvaamaan. Lopullinen laatu kuitenkin toteutetaan ja mitataan aina lähellä asiakasta, jokaisessa ruokailuhetkessä. Myös siinä tarvitaan paljon ammattitaitoa, huomioimista ja auttavia käsiä. ​

Servica Oy

​​​​​​​Kirsi Kokkonen                                                    Sari Karttunen
toimitusjohtaja                                                   liiketoiminta-alueen johtaja

 

 

Arkisto