Hae

Ajankohtaista

Yhteistyöprojektina elintarvikehankintojen yhdistäminen

18.2.2021

Servica ja Pirkanmaan Voimia päättivät selvittää elintarvikkeiden yhteishankintaan siirtymistä
loppuvuodesta 2019 alkaneella elintarvikehankintaprojektilla, jonka tavoitteena oli taloudellisen
edun selvittämisen lisäksi myös resurssien tehokas käyttö, onnistunut yhteistyö ja toisilta
oppiminen. Projektissa on ollut mukana asiantuntijoita molemmista ruokapalveluorganisaatioista
sekä hankintayhtiöistä Sansiasta ja Tuomi Logistiikasta.

Servican suunnittelija Tiina Soinisen mielestä projekti on ollut merkittävä, koska siinä saadaan kilpailutettua hankinnoiltaan juuri ne raaka-aineet, joissa molemmilla organisaatioilla on suuret volyymit.

– Asiakkaat ja keittiöiden tuotantotavat ovat saman tyyppisiä, joten kilpailutettavien raaka-aineiden vaatimukset eivät poikkea organisaatioiden välillä, mikä helpottaa yhteishankintaa. Tietysti tavoitteena on, että saadaan mahdollisimman hyvä hinta-laatuhyöty raaka-aineille. Tämä yhteistyö on lisäksi loistava verkostoitumisen väylä organisaatioiden kesken. Näin tiivis yhteistyö, jossa pohditaan kuukausittain ja ennen tarjousten julkaisemista jopa
viikoittain hankinta-asiakirjoihin ja raaka-aineisiin liittyviä asioita molempien organisaatioiden kannalta, tuo omaan työhön uusia näkökulmia ja tapoja toimia. Suurinta antia yhteistyössä on ollut moniammatillinen asiantuntijoiden tiimi, jossa on saanut olla mukana päivittämässä aikaisempaa hankintatietoaan ja oppimassa uutta. Olisi hyvä, että tiivis yhteistyö jatkuu tulevaisuudessakin, toivoo Soininen.

Projekti eteni aikataulussaan, vaikka fyysiset välimatkat sekä uusien toimintamallien ja välineiden käyttöönotto toimijoiden välillä toivatkin haasteita yhteishankintojen tekemiseen, johtamiseen ja verkostossa toimimiseen. Projektin aikana todettiin, että jokainen hankintaprojekti on erilainen ja tavoitteisiin pääsemiseksi tarvitaan hyvää projektinhallintaa; hankinnan suunnittelua, aikatauluttamista, projektinjohtamista, roolien selkeyttä ja riittävää resursointia.

– Hankintayhteistyö jatkuu hyvän alun jälkeen uusien tuoteryhmien parissa. Yhdessä hiomme prosesseja ja opimme koko ajan lisää. Uskon, että yhdessä olemme myös entistä kiinnostavampi kumppani tavarantoimittajille, sanoo Pirkanmaan Voimia Oy:n liiketoimintajohtaja Tarja Alatalo.

Yhteistyön toimivuuteen vaikutti hyvän projektinjohtamisen lisäksi projektiryhmäläisten positiivinen asenne ja innostuminen tekemään asioita yhdessä. Verkostossa oli positiivinen tekemisen meininki ja myös yritysten johto tuki yhteistyötä, kokeilemista sekä rohkeutta tehdä asioita toisin.

 

 

 

Arkisto