Meidän Servica

 

Kuljetuspalvelut

Kuljetustyöntekijä

Kuljetustyöntekijän monipuolinen työ sisältää erilaisia materiaali-, elintarvike- ja potilaskuljetuksia. Kuljetuksia suoritetaan kuorma-autolla, vetotrukeilla, potkulaudalla sekä kävellen. Kuljetustyöntekijä toimii hektisessä toimintaympäristössä, joka vaatii erityistä tarkkaavaisuutta ja stressinsietokykyä. Työn suorittaminen tapahtuu asiakasrajapinnassa, joten hyvä asiakaspalvelu on merkittävä osa päivittäistä toimintaa.

 

Palveluohjaaja

Palveluohjaaja organisoi ja ohjaa päivittäisiä logistiikan töitä yhdessä esimiehensä kanssa. Operatiivisen työn lisäksi toimenkuva sisältää kalustohuolintaa, henkilöstön perehdyttämistä sekä asiakasyhteistyötä. Palveluohjaaja suunnittelee työvuoroja yhdessä esimiehensä kanssa sekä päivittää oman toimipaikkansa työ- ja toimintaohjeita. Palveluohjaaja toimii tarvittaessa esimiehensä sijaisena.