Meidän Servica

 

Monipalvelut

Monipalvelutyöntekijä

Monipalvelutehtävissä työtä tehdään pääsääntöisesti ruokapalvelun tai laitoshuollon tehtävänimikkeillä. Monipalvelutyöntekijän tehtäviin voi sisältyä ruokapalvelu- ja laitoshuollon tehtävien lisäksi myös kiinteistönhoidon tai välinehuollon tehtäviä sekä muita asiakkaan toimintaa tukevia palvelutehtäviä.

Monipalvelutyöntekijän tehtävänkuva muotoutuu asiakkaan ja kohteen tarpeen mukaisesti. Hyvän palvelun laadun varmistamiseksi järjestämme monipalvelukohteissa työskenteleville henkilöillemme perus- ja täydennyskoulutusta työntekijän pohjakoulutuksesta sekä asiakastarpeesta riippuen. Moniosaaminen vaatii jatkuvaa halua kerryttää osaamista ja kykyä uudistua.