Hae

Ajankohtaista

Anja Jokinen ja Sasu Rissanen ovat toimineet liiketoiminta-alueen johtajana kolme kuukautta

24.5.2023

Palvelupäälliköt Anja Jokinen ja Sasu Rissanen ovat sijaistaneet liiketoiminta-alueen johtaja Sari Karttusta maaliskuun alusta alkaen. Sari Karttunen palaa töihin kesäkuun alussa, joten sijaisuus kestää yhteensä kolme kuukautta. Sasu Rissasen mielestä oli hyvä asia, että sijaistaminen oli jaettu kahden päällikön kesken, jolloin yhden henkilön vastuu ei ole niin suuri. – Olemme osittain tehneet tehtäviä yhdessä, esimerkiksi talouden osalta, mutta Anja on keskittynyt enemmän ruokapalveluihin ja minä kiinteistöpalveluihin, kertoo Sasu Rissanen.

-Kokemus on ollut mukava ja on ollut kiva huomata, että hyvin on pärjätty. Tekemistä vaan ja jos jotain ei tiedä niin sitten on kysytty apua. Asioita on pitänyt hoitaa isommalla mittakaavalla kuin aiemmin. Meidän on pitänyt huomioida kaikki alueet ja katsoa kokonaisuutta, kertoo Anja Jokinen.

-Päivät ovat olleet pitkiä ja tekemistä on riittänyt, mutta on ollut mielenkiintoista, kommentoi Sasu Rissanen.

He ovat päässeet osallistumaan myös johtoryhmätyöskentelyyn ja strategiatyöhön ja se on ollut mielenkiintoista. – Pääsimme ennen sijaistamisen alkua tutustumaan strategia- ja kehitystyön materiaaleihin, jotka johtoryhmä oli kerennyt siihen mennessä käydä läpi, kertoo Sasu Rissanen. Molemmat kommentoivat, että heidät on otettu hyvin vastaan johtoryhmässä.

-Muu johtoryhmä on ottanut meidät todella hyvin vastaan, ei ole ollut mitään raja-aitoja. Enemmänkin on kehotettu kertomaan oma mielipide rohkeasti, kertoo Sasu Rissanen. – Uskon, että johtoryhmäkin on saanut myös meiltä jotain. Me olemme lähempänä käytännön työtä ja osaamme ehkä ajatella myös sitä kautta eri näkökantilta. On ollut mukava päästä työstämään materiaalia ja sanomaan siitä oma näkemys, kommentoi Anja Jokinen.

Lisäksi molemmat kertovat, että liiketoiminta-alueen johtajan sijaisena on päässyt hyödyntämään ylemmän AMK-opintojen oppeja käytännössä. Sasu Rissanen opiskelee teknologia johtamisen opintoja tällä hetkellä töiden ohella ja Anja Jokinen on opiskellut ylemmän AMK-tutkinnon aiemmin. – Tämä kokemus on tukenut teorian soveltamista käytännössä, kommentoi Sasu Rissanen.

Molempien mielestä kokemus on ollut hyvä ja mielenkiintoinen. – Olen kiitollinen, että meille annettiin tällainen mahdollisuus, Anja Jokinen kommentoi.

Arkisto