Hae

Ajankohtaista

Tavoitteena yhtenäisen datan laajempi hyödyntäminen ja ennustettavuuden kehittyminen

18.10.2023

Data-analyytikko Teemu Julkunen kertoo, että tulevaisuudessa Servicassa on tavoitteena hyödyntää dataa esimerkiksi liiketoimintapäätöksissä ja työvuorosuunnittelussa.

– Tavoitteena on kääntää ajatus ennustavampaan analytiikkaan eli päästä peruutuspeilistä kristallipalloon, sekä tehdä datan avulla toistettavissa olevia laadukkaita päätöksiä automatisoinnin avulla. Kun päätökset ovat ihmisen varassa, niihin sisältyy iso inhimillinen riski. Automatisoinnin avulla voitaisiin vähentää tätä riskiä. Tällöin myöskään perimätieto ei jarruttaisi kasvumahdollisuuksia. Toki ennustava analytiikkakaan ei aina osu oikeaan, kommentoi Teemu Julkunen.

– Haluaisin tuoda Servicaan enemmän samaa ajatusmallia kuin rakennus- ja teollisuusalalla, jossa on laajasti käytössä niin sanottu digitaalinen kaksonen, jolla voidaan tehdä simulaatioita eri skenaarioista, kommentoi Teemu Julkunen.

Välinehuollossa ja taloushallinnossa on tänä vuonna pilotoitu uutta tietoallasta ja -varastoa. Tietovaraston tekninen käyttöönottoprojekti päättyi ennen lomia ja dataa on jo ruvettu saamaan. Tekemistä on kuitenkin vielä paljon, kun olemassa olevia järjestelmiä ja niiden dataa yhdistellään. Myös Istekki on tiiviisti mukana kehityksessä.

– Kaikki dataa sisältävät järjestelmät pitäisi saada keskustelemaan keskenään, jotta datasta saatava informaatio olisi käytettävissä tehokkaasti joka järjestelmästä. Datan yhtenäistämisessä on iso työ, koska eri järjestelmissä voi olla sama tieto ei nimikkeillä, esimerkiksi asiakas voi tarkoittaa yhdessä järjestelmässä hyvinvointialuetta kokonaisuudessaan, toisessa lasta ja kolmannessa hyvinvointialueen kustannuspaikkaa. Tulevaisuuden tavoitteena on, että data ja käsitteet olisivat yhteensopivia joka järjestelmässä. Esimerkiksi hyvinvointialue olisi asiakasorganisaatio, lapsi käyttäjäasiakas ja hyvinvointialueen kustannuspaikka asiakas, kommentoi Teemu Julkunen.

Välinehuollon toiminnanohjausjärjestelmästä saadaan muun muassa välineiden läpimenoajat, määrät ja tietoa mistä leikkauksesta välineet tulevat. Tavoitteena on, että datan avulla voidaan jatkossa suunnitella paremmin missä järjestyksessä välineet kannattaa puhdistaa. Talouden kirjanpitojärjestelmästä tulevan tiedon perusteella voidaan seurata taloutta tarkemmalla tasolla kuin aiemmin ja tieto on nyt helpommin saatavilla myös muille kuin taloushallinnon työntekijöille. Tämä lisää läpinäkyvyyttä koko organisaatiossa.

– Seuraavana työn alla ovat ruokapalvelut, jonka raportointimahdollisuuksia on tarkoitus parantaa. Suunnitelmissa on kotimaisuusasteen parantaminen, luomutuotteiden käytön lisääminen, sekä ostotilausten tarkempi suunnittelu ja optimointi. Lisäksi avoimuutta halutaan parantaa. Suunnitteilla on esimerkiksi Kuopion taidelukio Lumitiin näyttö, joka kertoisi paljonko on tullut hävikkiä tietyllä ajanjaksolla, kertoo Teemu Julkunen.

Sisäiset palvelut aikovat tehdä tästä vuodesta tietotilinpäätöksen, jonka tavoitteena on kertoa ajantasainen kokonaiskuva Servican tietojenkäsittelyn nykytilasta ja tavoitteista. Tietotilinpäätös kertoo missä mennään, mitä tietoja on kerätty ja miksi, sekä millaisia prosesseja raportoinnin ympärille on laadittu ja mitä hyötyä on saatu.

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran elokuun uutiskirjeessä.

Arkisto