Hae

Ajankohtaista

Servica Oy:lle ISO 9001:2015 sertifikaatti Copy

4.3.2021

Servica Oy:n laatujärjestelmälle myönnettiin sertifikaatti marraskuussa 2020 osoituksena siitä, että organisaation laatujärjestelmä täyttää ISO 9001: 2015 standardin vaatimukset.

Servicassa on tehty työtä toimintajärjestelmän rakentamiseksi ja laatujohtamisen parantamiseksi useamman vuoden ajan. Kesällä 2018 aloitettiin strateginen hanke, jonka tavoitteeksi asetettiin laatusertifikaatin saaminen. Hankkeen aikana Servican toimintajärjestelmää kehitettiin standardin vaatimuksen mukaiseksi mm. ottamalla käyttöön sisäiset auditoinnit ja johdon katselmus. Ulkoisen auditoinnin 1. vaihe oli huhtikuussa 2020, jolloin yrityksemme todettiin kypsäksi auditointiin. Syyskuussa auditoinnin 2. vaiheessa kohteena oli n. 40 toimipaikkaa ja toimintaamme Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ja Kuopion kaupungin toimipisteissä.

Saamamme sertifikaatin myötä osoitamme asiakkaillemme, että Servican toiminta ja palvelut täyttävät kansainvälisen laatustandardin kriteerit. Toimintajärjestelmän avulla parannamme kykyämme täyttää nykyisten ja tulevien asiakkaiden vaatimukset sekä saavuttaa asetetut tavoitteet.

Toimintajärjestelmän rakentaminen 2016-2020

  • 2016 Prosessikartta, ydinprosessit, toimintajärjestelmän sisällön suunnittelu
  • 2017 Toimintaprosessien kuvaaminen, ohjeiden dokumentointi, toimintakäsikirjan 1. versio julkaistiin, IMS ohjelmiston käyttöönotto toimintajärjestelmän sähköisenä alustana
  • 2018 IMSin käytön opastaminen ja toimintajärjestelmän perehdytys henkilöstölle
  • 2019 Ensimmäinen johdon katselmus ja aloitettiin sisäiset auditoinnit
  • 2020 Ensimmäinen ulkoinen auditointi ja Servicalle myönnettiin ISO 9001: 2015 laatusertifikaatti 5.11.2020

Arkisto