Hae
 

 

Tietosuojalain (2018/1050) mukaan rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista.

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR) ja kansallista tietosuojalakia. Rekisteröidyllä on oikeus esimerkiksi tarkastaa itseään koskevat tiedot sekä pyytää oikaisemaan virheelliset tiedot ja poistamaan tarpeettomat tiedot, mikäli muut lait ja määräykset sen sallivat.

Henkilötietoja käsittelevät Servicassa vain ne henkilöt, joiden työtehtäviin nämä henkilötietoihin ja rekistereihin liittyvät asiat kuuluvat. Näin estetään tietojen luvaton käyttö, luovuttaminen ja muu asiaton käsittely.

Henkilötietojen tarkastuspyyntö

Henkilötietojen oikaisu-, täydennys tai käytön rajoituspyyntö

Tietosuojaselosteet:

Palkka- ja henkilötietojärjestelmä Populus

Sermi asiakasrekisteri

Sähköinen ajopäiväkirja Kiho

Tallentava kameravalvonta Saaristokatu 7

Äidinmaitokeskuksen asiakasrekisteri

Laura rekrytointijärjestelmä

Nasdaq Boardvantage

Tallentava kameravalvonta (Lounasravintola Hilima)

Allekirjoituspalvelu VismaSign