Meidän Servica

 

Keskusvarasto-palvelut

Varastotyöntekijä

Varastotyöntekijä tekee monipuolisia logistiikan tehtäviä. Siihen kuuluu varastotuotteiden keräily, pakkaaminen ja lähettäminen. Varastotyöntekijöiden tehtäviin kuuluu myös varastotavaroiden kotiinkutsu, vastaanotto ja hyllyttäminen. Sen lisäksi varastotyöntekijät tekevät terminaalityötä, sekä hoitavat seudullisen postin lajittelun. Varastotyöntekijät myös tekevät varaston suunnittelu- ja ohjaustyötä yhdessä varaston esimiehen kanssa. Varastotyötekijän työnkuvaan kuuluu myös keskusvaraston asiakaspalvelua sekä kuljetusten välittämistä ja sen raportointia.

 

Palveluohjaaja

Palveluohjaaja huolehtii keskusvarastotavaroiden perustamis- ja ylläpitotyöstä yhdessä sidosryhmien kanssa. Perustamis- ja ylläpitotyö pitää sisällään paljon yhteistyötä tavarantoimittajien, logistiikkapäällikön, asiakkaiden, tavaran vastaanoton ja IS-Hankinnan hankinta-asiantuntijoiden kanssa.  Palveluohjaaja myös huolehtii keräilyjärjestelmän muutosraportin ylläpidosta. Palveluohjaaja toimii tarvittaessa esimiehensä sijaisena.