Meidän Servica

 

Esimies- ja asiantuntija-
tehtävät

Palvelutuotannon johtamisen esimiestehtävissä työskentelee noin 40 henkilöä. Näistä 30 alue-esimiehellä on kullakin vastuullaan joko maantieteellisen alueen, osastoryhmän sairaalassa tai tietyn tehtäväalueen palvelutuotannon johtaminen. Laajemmista kokonaisuuksista vastaavat kolme palvelujohtajaa ja yhdeksän palvelu- tai tuotantopäällikköä. Erilaisissa asiantuntijatehtävissä toimii noin 10 henkilöä tehtävinään esim. asiakkuudet, ICT, henkilöstö- ja työturvallisuusasiat,  talous, palvelujen suunnittelu ja kehittäminen.