Meidän Servica

 

Kiinteistöpalvelut

KIINTEISTÖNHUOLTO

Kiinteistönhoitaja

Kiinteistönhoitajat toimivat kiinteistöjen huolto- ja korjaustehtävissä. Työnkuvaan kuuluvat kiinteistön tekniikan tarkkailu ja pienet huollot, asennukset ja korjaukset.

Kiinteistönhoidolla on suuri merkitys kiinteistöjen toimivuuden, viihtyisyyden ja elinkaaren kannalta. Kiinteistönhoitaja seuraa kiinteistön tekniikan toimintoja, esimerkiksi lämpö-, vesi- ja ilmastointijärjestelmiä valvontamittareiden avulla sekä tekee laitteistojen säätöjä. Myös mittaukset ja määräaikaistarkastukset voivat kuulua tehtäviin.

Kiinteistönhoitajan työ on itsenäistä ja vastuullista palvelutyötä. Tehtävien hoidossa tarvitaan ihmissuhdetaitoja, hienotunteisuutta ja huomaavaisuutta, koska usein korjaus-, huolto- ja asennustöitä tehdään asiakkaan tiloissa.

Kiinteistötyönjohtaja

Kiinteistötyönjohtaja työskentelee kiinteistönhoidon esimiestehtävissä. Työtehtäviin kuuluu töiden suunnittelua ja päivittäisen työn johtamista. Työnjohtotehtävissä tarvitaan teknistä osaamista ja työkokemusta alalta. Kiinteistötyönjohtajalla tulee olla myös organisointikykyä ja vuorovaikutustaitoja, koska työssä ollaan tekemisissä kiinteistöjen asiakkaiden kanssa.

Sähköasentaja

Sähköasentajan työtehtäviin kuuluvat myös erilaisten sähkökoneiden ja -laitteiden asennukset sekä jo käytössä olevien sähköjärjestelmien, -koneiden ja -laitteiden korjaus- ja huoltotyöt. Työssä tarvitaan teknistä taitoa ja tarkkuutta sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja ryhmätyötaitoja. Työtehtävät edellyttävät hyvää hahmottamis- ja keskittymiskykyä sekä tarkkuutta ja huolellisuutta sekä asiakaspalvelutaitoja.

Lvi-asentaja

LVI-asentaja on talotekniikan ammattilainen, joka asentaa, huoltaa ja korjaa rakennusten lämpö-, vesi- ja ilmastointilaitteita (LVI). Toimiva talotekniikka tekee rakennuksesta viihtyisän ja terveellisen asua ja käyttää. Työtehtävissä tarvitaan LVI-tekniikan tuntemusta, kädentaitoja, oma-aloitteisuutta, ongelmanratkaisutaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja ryhmätyöhön. Myös asiakaspalvelutaidot ovat työssä tarpeen.

Lisäksi Servican kiinteistönhoidossa työskentelee palo- ja turvalaiteasentajia, erikoisosaajia, asiantuntijoita, rakennusautomaatio- ja valvomo- osaajia.

KIINTEISTÖN KORJAAMINEN

Rakennusmies

Rakennusmies on rakennusalan monitaitoinen ammattilainen, jonka tehtävät korjausrakentamisessa vaihtelevat ja työ on monipuolista. Rakennusmiehiä työskentelee myös kiinteistöhuollon ylläpito- ja korjaustehtävissä.

Rakennusmiehen tehtävässä tarvitaan kädentaitoja, ongelmanratkaisukykyä, itsenäistä työskentelyotetta ja myös hyvää fyysistä kuntoa.

Kirvesmies

Kirvesmies tekee kiinteistötyömailla monenlaisia puurakentamiseen liittyviä töitä sekä mittaamista ja rakennustuotteiden asentamista. Kirvesmiehen työssä tarvitaan monipuolisia kädentaitoja, tyylitajua, harkintaa ja tinkimättömyyttä oman työn jäljestä. Kirvesmiehet työskentelevät sekä itsenäisesti että ryhmässä, joten ryhmätyö- ja vuorovaikutustaidot ovat tehtävässä tarpeen.

Pintakäsittelijä

Pintakäsittelijän tehtäviin kuuluvat remontoitavien rakennusten maalaus- ja pintakäsittelytyöt. Rakennusmaalarit tekevät ulko- ja sisäpintamaalausten ohella tapetointi- ja laatoitustöitä. Lattianpäällystäjä on erikoistunut mattojen ja parkettien asennukseen. Tehtävässä tarvitaan pintakäsittelytyön osaamista sekä kädentaitoja, itsenäistä työskentelyotetta, huolellisuutta ja pitkäjännitteisyyttä. Asiakaspalveluhenkisyys on tarpeen esimerkiksi asuntoremontteihin liittyvissä pintakäsittelytöissä.

Lisäksi Servican kiinteistöjen korjausrakentamisessa työskentelee puuseppiä, metallimiehiä, asiantuntijoita, erikoispurkajia, talotekniikan osaajia jne.