Meidän Servica

 

Ruokapalvelut

RUOKAPALVELUTYÖNTEKIJÄ
Ruokapalvelutyöntekijä osallistuu ruoanvalmistukseen, ruoan tarjoiluun, keittiön tilojen puhtaanapitoon sekä astiahuoltoon. Työssä tarvitaan joustavuutta ja asiakaspalvelu on tärkeä osa ruokapalvelutyöntekijän toimenkuvaa. Asiakkaan palvelun tarve kohteessa määrittää ruokapalvelutyöntekijän työajan, joka voi olla päivä- tai vuorotyötä.

KOKKI
Kokki työskentelee tuotantokeittiössä, jossa valmistetaan ruokaa oman toimipaikan lisäksi usealle palvelukeittiölle.  Ruoanvalmistusmäärät vaihtelevat 1000 – 10 000 aterian välillä riippuen tuotantokeittiöstä. Kokin työhön kuuluu ruoanvalmistustehtävien lisäksi erityisruokavalioiden valmistusta, keittiön astiahuoltoa ja puhtaanapitotehtäviä. Tehtävässään onnistuakseen kokin tulee vankan ammattitaidon lisäksi omata hyvät vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaidot.

PALVELUVASTAAVA
Palveluvastaavat työskentelevät koulujen, päiväkotien, palvelukeskusten tai henkilöstöravintoloiden palvelukeittiöissä. Näihin keittiöihin ruoka toimitetaan valmiina, mutta palveluvastaava huolehtii ruuan esille laitosta ja laadunvarmistuksesta. Palveluvastaavan tulee hallita perusruoanvalmistustaitojen lisäksi erityisruokavalioiden valmistaminen ja jakelu sekä useissa kohteissa myös kassatyöskentely. Palveluvastaavat ovat toimipaikkansa aurinkoisia asiakaspalvelijoita.

TUOTANTOVASTAAVA
Tuotantovastaavan tehtävänä on organisoida ruokatuotannon toteutus oman tuotantokeittiönsä osalta. Ruoanvalmistusta varten hän tekee keittiön materiaali- ja raaka-ainetilaukset sekä vastaa operatiivisen toiminnan ohjauksesta ja henkilöstön perehdytyksestä keittiössä. Tuotantokeittiöistä toimitetaan ruokaa palvelukeittiöille, joten ruuan laadun varmistaminen kuuluu olennaisena osana päivittäisiin työtehtäviin. Tuotantovastaava vastaa omalta osaltaan asiakasyhteistyöstä ja -palautteiden käsittelystä sekä kehittää toimintaa yhdessä esimiehensä kanssa.

PALVELUOHJAAJA
Palveluohjaaja toimii ruoka- ja/tai puhtauspalvelujen palvelutuotannon käytännön organisointi- ja asiantuntijatehtävissä. Hänen toimenkuvaansa kuuluu henkilöstön perehdytystä ja ohjaamista, materiaalien tilaamista sekä palvelusopimuksien mukaisen toiminnan varmistamista.  Palveluohjaajan tehtävässä työskentelevällä pitää olla hyvät vuorovaikutustaidot, sillä työtehtävässään hän liikkuu useissa eri toimipaikoissa ja tapaa asiakkaitamme palvelun laadun varmistamiseksi.

HENKILÖSTÖRAVINTOLAN RAVINTOLAPÄÄLLIKKÖ
Ravintolapäällikkö toimii henkilöstöravintolan työnjohdollisissa tehtävissä ja oman ravintolansa toiminnasta vastaavana henkilönä. Hänen vastaa ravintolan ystävällisestä asiakaspalvelusta sekä asiakassuhteiden hoitamisesta. Ravintolapäällikkö organisoi henkilöstöravintolan päivittäistä toimintaa ja huolehtii materiaali- ja raaka-ainetilauksista sekä tilaus- ja kokoustarjoilujen järjestämisestä.  Ravintolapäällikkö vastaa yhdessä esimiehensä kanssa ravintolansa tuloksen toteutumisesta.

Lisäksi Servican ruokapalvelutehtävissä työskentelee mm. vuorovastaavia, ruokapalvelu- ja ravitsemussuunnittelijoita, leipureita, tuotekehittäjiä sekä varasto- ja kuljetusmiehiä.