Meidän Servica

 
 

Työhyvinvointi

Henkilöstötyytyväisyys hyvällä mallilla

Henkilöstön työhyvinvointia sekä esimiestyön laatua on tutkittu säännönmukaisesti vuosittain toteutettavalla kyselyllä. Vuonna 2021 vastausaktiivisuus oli 69 %, mikä oli 20 % korkeampi kuin edellisvuonna. Saadun palautteen perusteella Servican henkilöstö kokee tekevänsä arvokasta työtä potilas- ja asiakasrajapinnassa.

Henkilöstö kokee päivittäisen työn sujuvan hyvin. Muun muassa työvälineiden ja työskentelyolosuhteiden koettiin pääsääntöisesti olevan kunnossa ja järjestelmät ja ICT-laitteet ajanmukaiset. Henkilöstön suurimmat odotukset ja kehittämistoiveet kohdistuivat työnantajamielikuvan kehittämiseen sekä Servica-näkyvyyden
lisäämiseen eri kanavissa. Palautteen pohjalta onkin aloitettu korjaavia toimia, muun muassa työnantajanäkyvyyteen on panostettu valitsemalla uusia rekrytointikanavia sekä vaihtamalla rekrytointialustaa.