Meidän Servica

 
 

Työhyvinvointi

Työhyvinvointikyselyn tulokset ovat pohja kehitystoimenpiteille.

Vuosittain tehtävällä työhyvinvointia kartoittavalla kyselyllä Servica hankkii tietoa henkilöstönsä tilasta ja työhyvinvoinnin kehittämiskohteista.

Vuoden 2017 kyselyssä viisiportaisella asteikolla kokonaistyytyväisyys työhön oli 3,67. Oman työn sisällölle annettiin arvioksi 3,76, ilmapiirille ja arjen sujuvuudelle 3,85, esimiestoiminnan laadulle 3,78 ja Servicalle työnantajana 3,67.

Ylläolevassa kaaviossa näet millainen oli perusservicalainen vuonna 2017 tehdyssä henkilöstökyselyssä.