Hae

Asiakastarina
Rauhalahden päiväkoti, Kuopio

"Servicalaiset ovat tärkeä osa työyhteisöämme."

Kuka olet ja mitä teet?

Tiina Kaartinen, Rauhalahden päiväkodin johtaja.

Mitä Servican tukipalveluja Rauhalahden päiväkoti käyttää?

Servica hoitaa meillä laitoshuollon, ruokapalvelut sekä kiinteistönhoidon. Servican keskusvarastosta saamme erinomaista palvelua ja olemme todenneet sen edullisimmaksi hankintapaikaksi.

Minkälaisena näet servicalaisten roolin päiväkodin arjessa?

Laitoshuoltaja Minna on ollut meillä yli kymmenen vuotta ja Pirjo on ollut keittiössä muutaman vuoden. He ovat osa työyhteisöämme ja toivon, että heillä on myös sama tunne.

Yhteistyö on ollut helppoa, kun asioista sovitaan yhdessä ja joustetaan tarvittaessa molemmin puolin. He 
paneutuvat työhönsä ja huomioivat asiakastarpeet
ja ne tärkeimmät, lapset, hienosti. Voimme myös luottaa siihen, että haasteellisetkin erityisruokavaliot on tehty sovitun mukaisesti.

Kiinteistönhoitaja ei ole mukana päivittäisessä toiminnassa, mutta tulee paikalle, kun teemme palvelupyynnön.

Miten yhteistyö toimii, onko siinä jotain kehitettävää?

Kehitettävää olisi mielestäni koko kaupungin näkökulmasta siinä, että sopimusneuvotteluissa kuultaisiin palvelun käyttäjien ääntä paremmin. Mielestäni olisi hyvä myös miettiä, voidaanko lähiruoan käyttöä laajentaa, kuten esimerkiksi Jyväskylässä on tehty? Se on iso asia ja siihen vaikuttaa tietenkin minkä verran rahaa kaupungilla on käytettävissä. Tiukkojen työmitoitusten vuoksi myös mietityttää Servican henkilöstön jaksaminen.

Onko joitakin lisäpalvelutarpeita tulevaisuudessa?

Arvioin, ettei toimintaamme ole tulossa muutoksia,
 jonka vuoksi ei tule mieleen erityisiä lisäpalvelutarpeita. Nykyiset palvelut riittävät ja t
oimivat hyvin.

 

 

Näitä tukipalveluja käytämme