Hae
 

Kuljetus-
palvelut

Kuljetuskeskuksemme vastaa siitä, että asiakkaidemme tilaamat tavarat ovat oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Huolehdimme asiakkaidemme puolesta laadukkaasta ja kustannustehokkaasta materiaalihuollosta sekä sujuvista ja oikea-aikaisista kuljetuspalveluista.

 

Oikeaan aikaan
oikeassa paikassa

Täsmällisten toimitusten lisäksi kuljetuskeskuksemme tarjoaa myös paluu- ja kierrätyslogistiikan palveluja, tekstiili- ja jätehuolintaa, lähettipalveluja sekä ulkoisen ja sisäisen postin palveluita. Puijon sairaala-alueella toimii myös rakennusten välinen asiakastarpeeseen perustuva aikataulutettu autolähettipalvelu.

Sisäinen tavarankuljetus toimittaa mm. keskusvarasto- ja suoratoimitustarvikkeet, apteekkitavarat, välinehuollon tarvikkeet ja sairaalalaitteet. Lähettipalvelu hoitaa sovitun käyntitaajuuden mukaiset lähettikäynnit ja erikseen tilattavan pikalähettipalvelun Puijon sairaalan päärakennuksissa. Postipalvelu vastaa saapuvan ja lähtevän postin noudosta ja jakelun, lajittelusta, frankkeerauksesta sekä postin noudosta ja viennistä postikeskukseen.

Keskitetty potilaskuljetus palvelee kaikkia Puijon sairaalassa toimivia osastoja. Kuljetamme potilaat turvallisesti ja joutuisasti, toiminta-ajatuksemme mukaisesti.

 
Potilaskuljetukset
 

Kuljetamme potilaan turvallisesti oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan. Potilaskuljetuspalvelu on osa hoitotapahtumaa ja se sulautuu saumattomasti muuhun hoitoon. Hoitohenkilöstöllä vapautuu aikaa itse hoitotyöhön.

Hoidamme keskitetysti koko Puijon sairaala-alueen sisäisen potilaskuljetuksen. Palvelu ulottuu niihin yksiköihin, joiden välillä on sisäinen kulkuyhteys. Siirrämme potilaita eri yksiköiden välillä, esim. vuodeosastoilta toiselle, vuodeosastoilta tutkimus- ja leikkausyksiköihin tai poliklinikoille. Käytössämme on tietojärjestelmä potilaskuljetusten sähköistä tilaamista, seurantaa ja laskutusta varten.

 
Posti- ja lähettipalvelut
 

Postipalvelu sisältää saapuvan ja lähtevän postin noudon ja jakelun, lajittelun, frankkeerauksen sekä postin noudon ja viennin Posti Oyj:n postikeskukseen.

Lähettipalvelumme sisältää sovitun käyntitaajuuden mukaiset lähettikäynnit ja erikseen tilattavan pikalähettipalvelun Puijon sairaalan päärakennuksissa.

 
Muuttopalvelut
 

Tarjoamme muuttopalvelua kaikille Servican palvelujen piiriin kuuluvat asiakkaille. Suoritamme muutot suunnitellussa aikataulussa asiakkaan tarpeen mukaan luotettavasti ja turvallisesti. Pieniin muuttoihin asiakas voi vuokrata Servicalta käyttöönsä muuttolaatikoita.

 
Jätehuolinta
 

Jätehuolintapalvelun asiakkaina ovat Kuopion kaupunki ja KYS, joille teemme jätteiden kuljetusta jatkokäsittelyä varten. Lisäksi huolehdimme Pohjois-Savon alueen Kysterin erityisjätteiden ja särmäysjätteiden kuljetuksesta jatkokäsittelyyn. Huolehdimme siitä, että jätteet ovat asianmukaisesti jatkokäsitelty ja ne viedään pois asiakkaan tiloista.

Jätehuolinnan osa-alueita ovat syntypaikkalajittelu, rakennusten sisäiset jätekeräilykierrot, jätteen alipainekeräilyjärjestelmä sekä vastuu jätehuoltokeskuksen toiminnasta. Huolehdimme osaltamme eri jätejakeiden toimittamisesta asianmukaiseen loppusijoitukseen.

Meiltä saa myös jätteiden lajittelupalvelua, asiakkaan ohjeistusta ja vaarallisten aineiden turvallisuusneuvonantaja –palvelua.

 
Sisäiset tavarakuljetukset
 

Sairaalan sisäiseen tavarankuljetukseen kuuluvat mm. keskusvarasto- ja suoratoimitustarvikkeiden, apteekkitavaroiden, välinehuollon tarvikkeiden ja sairaalalaitteiden kuljetukset.

Suoritamme jakelut osastojen toiminnan mukaisessa kiireellisyysjärjestyksessä suunnitellusti ja mahdollisuuksien mukaan kuljetuksia yhdistellen tavoitteena kustannustehokas toimintamalli.

Teemme tilauksesta myös erilliskuljetuksia. Kuljetukset voidaan tilata sähköisen kuljetustilausjärjestelmän kautta.

 
 
 

Katso video