Hae
 

Puhtauspalvelut

Puhtauspalvelumme huolehtii tilojen puhtaudesta sekä asiakkaan ydintoimintaa tukevista käyttäjäpalveluista. Olemme puhtaanapidon asiantuntijoita sairaalaympäristössä sekä perusterveyden- ja sosiaalihuollon toimintaympäristöissä. Lisäksi huolehdimme erilaisten toimisto-, aula- ja muiden toimitilojen puhtaudesta. Vastaamme myös Kuopion kaupungin kiinteistöjen – kuten koulujen, päiväkotien, virastojen, toimistojen, liikuntahallien ja museoiden – siisteydestä ja puhtaudesta.

Ystävällisellä
palvelulla
lisäämme asiakkaiden
viihtymistä

Puhtausalan ammattilaisina luomme tiloihin viihtyisän, hygieenisen, edustavan ja turvallisen toimintaympäristön. Ammattitaitoinen henkilökuntamme tuntee erilaiset pintamateriaalit ja niiden oikeat hoitotavat. Onnistunut lopputulos syntyy hyödyntämällä nykyaikaista tekniikkaa ja laadukkaimpia puhdistusaineita.

Olemme läsnä asiakkaamme arjessa. Käyttäjäpalvelumme helpottavat asiakkaidemme arkea, jotta henkilökunta saa keskittyä omaan työhönsä. Huolehdimme siitä, että tukipalvelut – kuten ruoka-, vuodehuolto-, ja tekstiilipalvelut – sujuvat joka päivä.

 
 
Ylläpito- ja perussiivous
 

Puhtauspalvelumme tuottaa asiakkaillemme puhtaat ja siistit sekä turvalliset tilat työskennellä ja palvella omia asiakkaitaan. Asiakkaamme arvostavat sovitun laatutason mukaista palvelua ja lisäpalveluista neuvottelemme joustavasti.

Teemme tilojen ylläpitosiivousta säännöllisin väliajoin käsi- ja/tai konemenetelmin, jotta tiloissa säilyy ennalta suunniteltu puhtaustaso. Ylläpitosiivouksella takaamme tilojen turvallisuuden; sillä ehkäistään tartuntatautien ja sairauksien leviäminen. Ammattilaisemme hoitavat siivouksen hyvällä hygieniaosaamisella ja aseptiikan mukaisella toiminnallaan. Hyvällä puhtaustasolla saavutamme myös pölyttömän ja hyvälaatuisen sisäilman ja viihtyisän sekä terveellisen työ- ja asuinympäristön. Ylläpitosiivouksella pidämme tilojen kunnosta huolta ja ilmoitamme pienistä vioista välittömästi, jotta ne korjataan mahdollisimman pian. Ylläpitosiivous on helpompaa, kun pinnat ovat sileitä ja hyväkuntoisia.

Perussiivouksella huolehdimme tilojen kunnosta niin, että ne ovat turvallisia käyttää. Perussiivouksella pidetään pinnat kunnossa ja siten jatketaan tilojen käyttöikää. Perussiivous on perusteellisemmin suoritettavaa siivousta kuten lattian peruspesua, vahanpoistoa ja vahausta tai lattian kiillotusta. Samassa yhteydessä voimme myös suorittaa ikkunanpesua, poistaa yläpölyt, pestä komerot, kalusteet ja ovet. Perussiivouksen taajuus määritellään yhdessä asiakkaan kanssa tilan käytön ja likaantuvuuden sekä pintamateriaalien ominaisuuksien perusteella.

Servican kaikissa puhtauspalvelukohteissa käytetään laatuarvioinnissa Insta 800 -laatuluokituksen mukaista laadun arviointimenettelyä.

 

 
Käyttäjäpalvelut osastoilla
 

Laitoshuollon käyttäjäpalvelut palvelevat terveydenhuollon osastokohteita ja ne ovat kiinteä osa laitoshuollon kokonaispalvelua.  Edistämme palvelulla sekä henkilökunnan että potilaiden viihtymistä osastolla, sillä se on palvelua, jota teemme läheisessä kontaktissa ja yhteistyössä osaston henkilökunnan ja potilaiden kanssa. Nämä palvelut lisäävät osaston viihtyisyyttä ja hoitoprosessien sujuvuutta. Ystävällinen palvelu ruokahetkessä tuo iloa potilaalle osastolla.

Käyttäjäpalveluista tärkeimmät ovat potilasateriapalvelut, vuodehuolto, laitteiden ja apuvälineiden puhdistus sekä tekstiili- ja jätehuoltoon liittyvät palvelut. Hoidamme käyttäjäpalveluna osaston avustavia tehtäviä ja samalla vapautamme osastojen hoitohenkilökuntaa hoitotyöhön.

 
Käyttäjäpalvelut päiväkodeissa
 

Laitoshuollon käyttäjäpalvelun asiakkaana on Kuopion kaupungin varhaiskasvatus. Teemme asiakkaan toimintaan liittyviä lisäpalveluita, jotta asiakas voi keskittyä omaan perustyöhönsä. Käyttäjäpalveluita ovat mm. ruoka- ja tekstiilipalvelu sekä avustavat tehtävät. Toteutamme käyttäjäpalveluita joustavasti päivittäisen ruoka- ja puhtauspalvelun lomassa. Toimimme asiakkaan tiloissa ja asiakkaan perustoiminta huomioiden. Käyttäjäpalveluista sovimme aina kohdekohtaisesti.

 
Muutto- ja remonttisiivoukset
 

Puhtauspalvelun ammattilaisiltamme sujuvat erikoissiivoukset, kuten remontti- ja muuttosiivous sekä ikkunoiden pesu, luotettavasti ja ammattitaidolla. Työskentelemme asiakkaan tiloissa joustavasti ja huomioimme tilojen muut käyttäjät, näin asiakkaamme saa puhtaat tilat käyttöönsä sovitussa aikataulussa. Kaikilla työntekijöillämme on työssä tarvittavat kortit suoritettuna (Valtti-, työturvallisuus-, nostinkortti) sekä Servican henkilökortti. Lisäpalveluna tarjoamme kalusteiden puhdistamista painehuuhtelukoneella.

 
Puhdastilasiivoukset
 

Puhdastilasiivous on erityisosaamista, jota tehdään korkeamman puhtausluokan ympäristöissä. Puhdastila on erillinen suljettu alue laitoksessa, jossa valmistetaan ja kehitetään erilaisille epäpuhtauksille herkkiä tuotteita. Teemme puhdastilasiivousta sairaalan apteekissa, sädesairaalan syklotronitiloissa, röntgenin tiloissa, sädesairaalan puhdastiloissa ja kantasolulaboratoriossa.

Puhdastilasiivoukseen kuuluu pintojen puhdistus ja huolto päivittäin, sekä jaksottaiset ja perussiivoustehtävät. Lisäpalveluna tarjoamme jäte- ja tekstiilihuoltoa ja muita palveluita (esim. jalkineiden pesua).

 
 
 

Katso video ja
tutustu palveluun