Yhtymäkokous

Liikelaitoskuntayhtymän ylin päättävä elin on yhtymäkokous, joka kokoontuu normaalisti kerran vuodessa. Liikelaitoskuntayhtymän jäsenet valitsevat kuhunkin yhtymäkokoukseen erikseen kolme edustajaa. Edustajien yhteinen ääni määrä on tuhat ääntä. Äänivalta määräytyy jäsenosuuden mukaises

 

Johtokunta

Yhtymäkokous valitsee johtokuntaan kunnallisvaalikautta vastaavaksi toimikaudeksi seitsemän jäsentä ja heille varajäsenet. Johtokunta ohjaa ja valvoo liikelaitoskuntayhtymän toimintaa. Johtokunta kokoontuu 11 kertaa vuodessa.

Puheenjohtaja
Hannu Kananen
050 0378 718
hannu.kananen(at)kuopio.fi

Johtokunnan jäsenet
Tuukka Eloranta, Raija Iskanius, Merja Miettinen,
Pirjo Niemitz, Merja Pesonen ja Lauri Tirkkonen

Tarkastuslautakunta

Yhtymäkokous valitsee tarkastuslautakuntaan johtokunnan toimikautta vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastusta varten puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kaksi jäsentä sekä jokaiselle varajäsenen. Tarkastuslautakunta kokoontuu  erikseen sovittuina aikoina.

Puheenjohtaja
Mikko Lankinen
044 7186 115
mikko.lankinen(at)kuopio.fi

Tarkastuslautakunnan jäsenet
Jouni Holopainen, Tuula Kuosmanen ja Eeva Mäkinen

Sidonnaisuusrekisteri, arviointikertomus, pöytäkirjat