Yhtymäkokous

Liikelaitoskuntayhtymän ylin päättävä elin on yhtymäkokous, joka kokoontuu normaalisti kerran vuodessa. Liikelaitoskuntayhtymän jäsenet valitsevat kuhunkin yhtymäkokoukseen erikseen kolme edustajaa. Edustajien yhteinen äänimäärä on tuhat ääntä. Äänivalta määräytyy jäsenosuuden mukaisesti.

Pöytäkirjat,
hallintosääntö

Johtokunta

Yhtymäkokous valitsee johtokuntaan kunnallisvaalikautta vastaavaksi toimikaudeksi seitsemän jäsentä ja heille varajäsenet. Johtokunta ohjaa ja valvoo liikelaitoskuntayhtymän toimintaa. Johtokunta kokoontuu 11 kertaa vuodessa.

Puheenjohtaja
Irja Sokka
050 313 0773
irja.sokka(at)hotmail.com

Johtokunnan jäsenet
Raija Iskanius, Aino Kanniainen, Francesco Nucci, Risto Miettunen, Antero Rantala ja Riitta Savolainen.

Pöytäkirjat

Tarkastus-
lautakunta

Yhtymäkokous valitsee tarkastuslautakuntaan johtokunnan toimikautta vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastusta varten puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kaksi jäsentä sekä jokaiselle varajäsenen. Tarkastuslautakunta kokoontuu  erikseen sovittuina aikoina.

Puheenjohtaja
Veijo Martikainen

Tarkastuslautakunnan jäsenet
Iiris Asikainen, Markku Korhonen ja Minna Reijonen.

Sidonnaisuusrekisteri,
arviointikertomus,
pöytäkirjat