Hae
 

Kiinteistö-
palvelut

Kiinteistöpalvelumme tarjoaa luotettavaa ja ammattitaitoista kiinteistöjen huoltopalvelua, joka muodostuu rakennus- ja taloteknisistä palvelukokonaisuuksista. Teemme myös talotekniikan valvontaa ja suunnitelmia kiinteistöjen tulevaisuuden huoltotarpeista.

Pidämme huolta omistajiemme kiinteistöistä ja tiloista aina perustarpeista vaativien toimintaympäristöjen kiinteistönhoitoon saakka. Säännöllisellä huollolla varmistamme tilojen, laitteiden ja järjestelmien pitkäaikaisen ja taloudellisen toiminnan. Käytämme sähköisiä huoltokirjoja ja tarvittaessa ylläpidämme niitä. Palvelumme tuotetaan tehokkaasti ja taloudellisesti asiakaslähtöisellä ja joustavalla asenteella.

 

Huollamme
ja huolehdimme
puolestasi

Kiinteistönhoitopalveluihimme  kuuluu

  • kiinteistön teknisten järjestelmien käyttö, hoito ja huolto (LVIKSA-järjestelmät)
  • kiinteistöpäivystys 24/7
  • LVI-huolto- ja pienurakointi
  • kylmälaitehuollot
  • teknisten laitteiden sähkö- ja pienkorjaukset
  • kiinteistöautomaation valvomopalvelut ja energiankäytön seuranta
 
Käyttäjäpalvelut
 

Tilojen ja kiinteistöjen käyttäjät tarvitsevat oman toimintansa tukemiseen erilaisia kiinteistöpalvelun käyttäjäpalveluja, jotka eivät kuulu tilavuokraan. Tällaisia palveluja ovat esimerkiksi kalusteiden siirrot ja kiinnitystehtävät sekä muutot sekä käyttäjien omien laitteiden vikakorjaus tai kalusteiden huolto.

Helpotamme asiakkaan arkea, tuemme ja mahdollistamme asiakkaan keskittymisen ydintehtävien hoitamiseen. Meiltä löytyvät tarvittavat välineet ja osaaminen kaikkiin teknisiin ongelmiin. Pystymme hyödyntämään kohteissa jo toimivaa henkilöstöämme näissä aputehtävissä tarvittaessa nopealla aikataululla. Teemme käyttäjäpalvelua asiakkaan tekemän palvelupyynnön mukaan.

 
Huoltokirjan mukaiset ennakkohuollot
 

Havainnoimme ja ennakoimme asiakkaan tarvetta; kuljemme asiakkaan silminä ja korvina kiinteistöissä.

Kiinteistönhoidon ennakkohuoltopalveluiden avulla pidämme kiinteistöjen ja rakennusten rakennusosat, talotekniset järjestelmät ja laitteet toimintakunnossa siten, että rakennuksessa ja tiloissa tapahtuva toiminta ja ihmisten turvallisuus voidaan taata.

Servican palveluun kuuluvat asiakkaan tilaamat ennakkohuoltotyöt. Päivitämme huoltokirjan ennakkohuoltojärjestelmää jatkuvasti. Hoidamme ja huollamme rakennusten osia sekä teknisiä järjestelmiä ja laitteita huoltokirjan mukaan.

Ennakkohuoltopalvelumme sisältää eri järjestelmien ja laitteiden päivittäiseen käyttöön liittyviä tehtäviä ja toiminnan tarkkailua, kuten esim. rakennuksen ulkovaipan kunnon seuranta, ilmavaihtojärjestelmän huollot, lämmitysjärjestelmän toimivuuden tarkkailu, säätölaitteiden asetusarvojen muutokset, aikaohjelmien tarkastukset, hälytysten seuranta, murtohälytys-, paloilmoitin- ja palonsammutusjärjestelmien toimivuuden varmistaminen.

 
Vikakorjaukset
 

Kiinteistöissä tehtävät korjaustyöt johtuvat yleensä normaalista kulumisesta, rikkoontumisesta tai ilkivallasta. Kiireelliset työt aloitamme välittömästi lisävahinkojen välttämiseksi ja muille töille suunnittelemme aikataulun. Tilojen käyttäjät tekevät tilojen vikailmoituksista palvelupyynnön sähköisellä lomakkeella. Vastaanotettuihin vikailmoituksiin kirjaamme selkeät kommentit työn etenemisestä, sen valmistumiseen ja kuittaamiseen saakka.

Työn teemme kerralla kuntoon.

Sairaaloiden palvelupyyntö
Kaupungin palvelupyyntö

 
Rakentamispalvelut
 

Kiinteistöjen tekninen käyttöikä pitenee ja tilojen yleinen kunto säilyy hyvänä kunnossapitotöiden ja erilaisten korjausten avulla. Rakentamispalvelustamme saat osaajat kaikkeen korjausrakentamiseen, kuten asbestipurkutyöt, sisäilmakorjaukset, metalli- ja puusepäntyöt sekä kodin muutostyöt ja vesikaton huoltotyöt. Asiakkaamme saa kokonaisvaltaisen rakentamispalvelun ennalta suunniteltuihin vuosikorjaustöihin.

 
Apuvälineiden huolto- ja korjauspalvelu
 

Teemme mekaanista ja sähköistä huoltoa sairaalakalustolle sekä apuvälineille. Asiakas saa viiveettä käyttöönsä huolletun, turvallisen ja määräykset täyttävän apuvälineen tai tarvittaessa korjattavan laitteen tilalle toimitetaan varalaite.  Lisäksi ylläpidämme laitekohtaisia huoltodokumentteja.

Lisäpalveluna tarjoamme sairaalakaluston ja apuvälineiden käyttöön ja hankintaan liittyvää opastusta, apuvälineiden yksilölliseen räätälöintiin liittyviä suunnittelu- ja valmistustehtäviä sekä sairaalakaluston ja toimintaympäristölaitteiden valmistusta ja räätälöintiä asiakkaan toiveiden mukaisesti.

 
Sähkö- ja automaatiovalvonta
 

Kiinteistötekniikan ammattilaisemme tekevät sähkö- ja automaatiovalvontaa. Vastaamme urakoiden valvonnasta kokonaisvaltaisesti siten, että urakalle asetetut tekniset, toiminnalliset, rahoitukselliset ja aikataululliset vaatimukset täyttyvät. Valvontaa suoritetaan urakkasuoritusten etenemisen mukaan.

 
 

Katso video