Hae

Ajankohtaista

Potilaskuljetukset ovat tärkeä osa niin potilasturvallisuutta kuin asiakaskokemusta

2.12.2022

Servica tuottaa KYSille myös potilaskuljetuksen palvelua, jolla varmistetaan potilaiden sujuvat siirrot eri osastojen ja sairaalan toimintojen välillä. Potilaskuljetuksen järjestämiseksi Servica sekä KYS tekevät tiiviisti yhteistyötä ja toimivat yhdessä saumattoman potilaskuljetuksen eteen. Palvelua hallinnoidaan KUTI-järjestelmällä (kuljetustilausjärjestelmä), jonka kautta sairaalan hoitohenkilöstö tekee tilaukset tarvittaville kuljetuksille, josta ne päätyvät kiirellisyysjärjestyksessä potilaskuljettajien mobiililaitteisiin ja työjonoon.

Servican potilaskuljetus tarjoaa osana palveluaan myös kiireellisiä talon sisäisiä siirtoja materiaaleille kuten esimerkiksi laboratorionäytteille sekä kiireellisille dokumenteille. Servican potilaskuljetuksen palvelu toimii vuorokauden ympäri ja työllistää 22 vakituista työntekijää sekä lisäksi useampia sijaisia. Henkilöstön paikallaolo on mitoitettu toimimaan käyttöasteen mukaan ja vuorossa eniten kuljettajia on yleensä puolen päivän molemmin puolin.

 Palvelu on syntynyt aidosta tarpeesta

Servican tarjoaman potilaskuljetuspalvelun historia juontuu KYSin tarpeesta siirtää potilaita toimenpiteistä osastoille. Alkujaan palvelu syntyi röntgenosaston potilaskuljetuksen tarpeesta ja tuolloin palvelua ryhtyivät tuottamaan laitoshuollon työntekijät, josta palvelu on kehittynyt nykyiseen muotoonsa ajan saatossa.

– Tämän hetken palvelukokonaisuus on ollut käytössä noin viisi vuotta ja toimintaa kehitetään jatkuvasti. Tälläkin hetkellä meillä on meneillään palvelukokeiluja, joiden avulla pyritään helpottamaan osastoilla työtä tekevien hoitajien työtaakkaa, potilaskuljetuksen esihenkilö Mikko Väätäinen kertoo.

Servican potilaskuljetuksen esihenkilö Mikko Väätäinen on aloittanut tehtävässään lokakuun 2022 alusta, mutta on aikaisemmin toiminut niin potilaskuljettajana kuin potilaskuljetuksen palveluohjaajana.

Potilaskuljetuksissa vaaditaan hyvää pelisilmää

Servican tuottama potilaskuljetuksen palvelu tekee vuorokaudessa keskimäärin 300-500 yksittäistä potilaskuljetusta, joissa kaikissa kohdataan asiakas eli potilas. Kuljetukset hoidetaan aina ripeästi ja hoitotyön vaatimusten mukaisesti, mikä asettaa tiettyjä vaatimuksia työlle.

– Potilaskuljetuksessa työ on jatkuvaa ihmisten kohtaamista ja usein ihmisillä on hyvinkin toisistaan eroavat taustat ja tilanteet. Tämä vaatii potilaskuljettajilta hyvää pelisilmää, jotta he kykenevät kohtaamaan asiakkaan tilanteen vaatimalla tavalla, Väätäinen kuvailee.

Myös potilaan kunnon seuraaminen on osa potilaskuljettajan työtä, vaikka hoitovastuuta tehtävään ei kuulukaan. Tämäkin osa-alue on otettava työssä huomioon ja kyettävä reagoimaan sekä viestimään  mahdollisesti kuljetuksen aikana syntyvistä erikoistilanteista tai potilaan kunnon muutoksista.

– Hyvä ja laadukas potilaskuljetus on myös osa asiakaspalvelukokemusta sekä potilasturvallisuutta, Väätäinen summaa.

Kuljetukset vapauttavat aikaa hoitotyöhön

KYSin henkilöstön puolelta potilaskuljetukset nähdään isona apuna. KYSin Sydän ja Verisuonikirurgian osaston osastonhoitaja Helena Rissanen kiittelee palvelukokonaisuutta ja kertoo, että palvelu vapauttaa hoitajia keskittymään tärkeään hoitotyöhön.

– On lisäksi hienoa, että kuljetusten aikataulut pitävät todella hyvin, ja että Servican potilaskuljettajat ovat ystävällisiä sekä oma-aloitteisia asiakaspalvelijoita. Esimerkiksi tilanteissa, joissa kuljetuksiin saatetaan tarvita potilaalle mukaan lisähappea, osaavat potilaskuljettajat kysyä tätä tarvetta ja poimia tarvittavat varusteet mukaan osastolta lähtiessä, Rissanen kommentoi.

Tilausjärjestelmä KUTI:n käyttöön toivotaan hoitajien keskuudessa tulevaisuudessa päivityksiä, jotka sujuvoittaisivat ohjelman käyttöä entisestään.

– Ohjelman käyttö vaatii tarkkuutta ja huolellisuutta, mikä puolestaa vie hoitajien aikaa, joten siinä varmasti olisi vielä tulevaisuudessa kehitettävää. Kaiken kaikkiaan Servican potilaskuljetus on erinomainen tukipalvelu, jonka tehokkuus ja aikataulutus ovat ensiluokkaisia. Tämän takia tilaajan näkökulmasta meillä ei ole halua palata entiseen vaan tukeutua Servican tarjoamaan palveluun myös jatkossa, Rissanen kiittelee.

 

KYSin Sydän ja Verisuonikirurgian osaston osastonhoitaja Helena Rissanen ja potilaskuljetuksen esihenkilö Mikko Väätäinen puhaltavat yhteen hiileen hyvän asiakaskokemuksen luomiseksi.

Arkisto