Vastuullisuusohjelma

Lähestymistapamme vastuullisuuteen

Vastuullisuus yhdistyy tiukasti perustehtäväämme ja strategiaamme. Kestävä kehitys on iso painopiste uudessa strategiassamme. Ihmiset, hankinnat, vastuullisuus, turvallisuus ja kilpailukyky muodostavat pohjan vastuullisuustyöllemme. Strategian toteutumista ohjaavat pitkän aikavälin strategiset tavoitteet, jotka sisältävät myös vastuullisuuteen liittyviä tavoitteita.

Toimintamme lähtökohtana on yhteiskunnallisten haasteiden ratkaiseminen vastuullisesti ja kilpailukykyisesti. Vastuullisella työllämme varmistamme yhteiskunnan palveluketjujen toimivuutta asiakkaidemme terveydestä ja turvallisuudesta huolehtien. Vaikutamme laajaan joukkoon eri-ikäisiä ja -kuntoisia väestöryhmiä Pohjois-Savossa ja luomme kestävää arvoa päivittäin työssä tekemiemme ratkaisujen kautta. Lähestymme vastuullisuutta kokonaisvaltaisesti ja huomioimme toimintamme vaikutukset ympäristöön, ihmisiin, talouteen ja hallintoon.

Vastuullisuustyömme keskeisiä, koko yhtiön laajuisia näkökohtia ovat

  • vastuullinen palveluliiketoiminta
  • hyvä työpaikka ja työnantajamaine
  • kestävä talous
  • ja ympäristövaikutusten minimointi.

Varmistamme palvelulupausten ja laadun toteutumisen, huolehdimme henkilöstön hyvinvoinnista ja panostamme osaamisen kehittymiseen, pienennämme oman toimintamme ympäristövaikutuksia ja edistämme vastuullisia sekä läpinäkyviä toimintatapoja osana päivittäistä tekemistämme.

Keskeinen roolimme palvelujen tuottajana edellyttää vastuullisuusasioiden huomioimista ja johtamista osana päivittäistä työtä. Ympäristön ja ihmisten kannalta kestävä päätöksenteko, asiakkuuden hoitomalli sekä palvelujen kehittäminen vastuullisesti ovat toimintamme ytimessä. Vastuullisuus arjessa on meille myös esimerkiksi jatkuvia toimenpiteitä hävikin vähentämiseksi, lakien, toimilupien ja säädösten noudattamista sekä turvallisuuspainotteisen yrityskulttuurin ylläpitämistä ja kehittämistä.

Teemme parhaillaan uutta vastuullisuusohjelmaa, joka perustuu meille tärkeimpiin vastuullisuusasioihin. Julkaisemme uuden vastuullisuusohjelmamme vuoden 2024 loppupuolella.