Kiinteistöpalvelut

Tarjoamme luotettavia ja ammattitaitoisia kiinteistöpalveluja

Pidämme huolta asiakkaidemme kiinteistöistä ja tiloista huolehtien niiden perustarpeista ja ylläpidosta. Säännöllisellä huollolla varmistamme tilojen, laitteiden ja järjestelmien pitkäaikaisen ja taloudellisen toiminnan myös vaativimmissa toimintaympäristöissä. Käytämme asiakkaidemme sähköisiä huoltokirjoja ja tarvittaessa osallistumme myös niiden kehittämiseen. Hoidamme kiinteistöpalvelut tehokkaasti ja taloudellisesti ja havainnoimme asiakaskiinteistöjen kuntoa myös ennakkoon toimien asiakkaidemme silminä ja korvina heidän kiinteistöissään.

Kiinteistöpalveluihimme kuuluu:

 • kiinteistön teknisten järjestelmien käyttö, hoito ja huolto (LVIKSA-järjestelmät)
 • kiinteistöpäivystys 24/7
 • LVI-huolto ja pienurakointi
 • kylmälaitehuollot
 • teknisten laitteiden sähkö- ja pienkorjaukset
 • kiinteistöautomaation valvomopalvelut ja energiankäytön seuranta
 • kiinteistöjen ylläpitoon liittyvät asiantuntijatehtävät

Onnistuneet kohtaamiset asiakkaidemme arjessa ovat meille keskiössä.

Ennakkohuoltotyöt

Palveluihimme kuuluu asiakkaan huoltokirjan mukaiset ennakkohuoltotyöt. Hoidamme ja huollamme rakennusten osia sekä teknisiä järjestelmiä ja laitteita. Huolehdimme myös siitä, että huoltokirja pysyy aina ajan tasalla. Ennakkohuoltotyömme sisältävät eri järjestelmien ja laitteiden päivittäiseen käyttöön liittyviä tehtäviä ja toiminnan tarkkailua, kuten:

 • rakennuksen ulkovaipan kunnon seuranta
 • ilmavaihtojärjestelmän huollot
 • lämmitysjärjestelmän toimivuuden tarkkailu
 • säätölaitteiden asetusarvojen muutokset
 • aikaohjelmien tarkastukset
 • hälytysten seuranta
 • murtohälytys-, paloilmoitin- ja palonsammutusjärjestelmien toimivuuden varmistaminen

Viankorjaukset

Kiinteistöissä tehtävät viankorjaukset johtuvat yleensä normaalista kulumisesta, rikkoontumisesta tai ilkivallasta. Kiireelliset työt teemme välittömästi lisävahinkojen välttämiseksi ja muut työt suunnitellun aikataulun mukaisesti. Tilojen käyttäjät voivat tehdä tilojen vioista palvelupyynnön sähköisellä lomakkeellamme. Kirjaamme palvelupyyntöön selkeät kommentit työn etenemisestä, sen valmistumiseen ja kuittaamiseen saakka. Viankorjauksia tekevät kiinteistönhoidon, rakentamisen sekä erikoishuoltoihin (LVIKSA) erikoistuneet ammattilaisemme.

Vuosikorjaustyöt

Oikein ajoitetut vuosikorjaus- ja kunnossapitotyöt jatkavat kiinteistöjen teknistä käyttöikää sekä auttavat säilyttämään tilojen yleisen kunnon hyvänä. Korjausrakentamisen palvelut tukevat asiakkaidemme kiinteistöjen elinkaaren hallintaa. Palveluihimme kuuluu muun muassa:

 • sisäilmakorjaukset
 • metalli- ja puusepäntyöt
 • vesikaton huoltotyöt

Valvomopalvelu

Kiinteistöpalvelujen asiantuntijamme toteuttavat asiakaskiinteistöihimme valvomopalveluja kuten sähkö- ja automaatiovalvontaa sekä energiatehokkuuden tarkkailua. Valvomopalvelu auttaa kehittämään talotekniikan toimintaa energiatehokkuuden ja kohdekohtaisten olosuhteiden varmistamiseksi. Voimme analysoida suurimman osan erilaisista hälytyksistä etähallinnan avulla.