Servican tapa toimia

Servican tapa toimia

Servican toiminta- eli laatujärjestelmän tarkoituksena on varmistaa toiminnan laatu ja tuloksellisuus sekä luoda edellytykset toiminnan jatkuvalle parantamiselle. Toimintajärjestelmän avulla parannamme kykyä täyttää asiakkaidemme vaatimukset sekä saavuttaa asetetut tavoitteet.

Toimintajärjestelmä helpottaa ja parantaa arkista työskentelyämme, ja lisäksi se auttaa erilaisista työkulttuureista tulleita henkilöitä toimimaan yhtenäisellä, servicalaisella tavalla.

Meillä jokainen vastaa toimintamme laadusta – aina johdosta työntekijöihin saakka.

Laatupolitiikka

Johtomme määrittelemät toiminnan periaatteet muodostavat laatupolitiikkamme, joka sisältää sitoutumiset ja vastuut, niin laadun kuin ympäristö- ja turvallisuusasioidenkin suhteen. Toimintaperiaatteemme:

  • Laatupolitiikkaamme on asiakkaan tarpeen ymmärtäminen ja odotusten täyttäminen. Asiakkaan arvio ja palaute palveluistamme ovat toiminnan suunnittelun ja kehittämisen lähtökohta.
  • Laatu lähtee toimivasta työyhteisöstä ja tyytyväisistä työntekijöistä. Seuraamme henkilöstön työtyytyväisyyttä, huolehdimme osaamisen kehittymisestä ja kehitämme esimiestyötä. Olemme sitoutuneet edistämään työterveyttä ja -turvallisuutta.
  • Parannamme jatkuvasti tuotteidemme, palveluidemme ja toimintamme laatua. Jokainen kantaa omalta osaltaan vastuunsa omasta työsuorituksestaan ja sen laadusta. Teemme yhteistyötä organisaatiomme eri yksiköiden välillä tiedon ja hyvien käytäntöjen jakamiseksi.
  • Huomioimme yhteiskunnan kestävän kehityksen vaatimukset ja pyrimme kehittämään ympäristöön positiivisella tavalla vaikuttavia toimintatapoja.
  • Olemme luotettava kumppani ja noudatamme kaikessa toiminnassamme lainsäädäntöä ja muita yhteiskunnan asettamia vaatimuksia.

Jatkuva parantaminen

Jatkuva parantaminen ja kehittyminen on tärkeää, sillä nykyinen tapamme toimia ei riitä enää huomenna. Tunnistamme jatkuvan parantamisen kohteita laadunhallintajärjestelmän sisäisissä ja ulkoisissa auditoinneissa, mutta myös asiakaspalautteiden kautta. Henkilöstömme antamat kehitysehdotukset ja palautteet ovat toivottuja, sillä pienetkin asiat auttavat meitä oppimaan ja sisäisten palautteiden avulla voimme itse olla kehittämässä toimintaamme.

Laatusertifikaatti

Servican laatujärjestelmälle on myönnetty ensimmäinen sertifikaatti marraskuussa 2020 osoituksena siitä, että laatujärjestelmämme täyttää ISO 9001: 2015-standardin vaatimukset. Auditoinnin uudelleensertifiointi tapahtui syksyllä 2023. Saamamme sertifikaatin myötä osoitamme asiakkaillemme, että toimintamme ja palvelumme täyttävät kansainvälisen laatustandardin kriteerit.