Turvallinen Servica

Servican strategiassa turvallisuus on yksi viidestä painopisteestä. Tavoitteenamme on luoda yhtiöömme positiivinen ja selviytymiskykyinen turvallisuuskulttuuri sekä kehittää toimintamme ja palvelujemme turvallisuutta. Turvallisuuden kokonaisvaltaisella uudistamisella pyrimme siihen, että olemme entistäkin houkuttelevampi työpaikka ja kumppani.

Tavoitteet

Tavoitteenamme on kehittää toimintamme ja palveluidemme turvallisuutta. Parannamme toimintavarmuuttamme, varmistamme kriittisten liiketoimintojemme prosesseja, harjoittelemme häiriötilanteita säännöllisesti sekä konseptoimme varautumisen ja huoltovarmuuden osaksi koko liiketoimintaamme.

Turvallisuusjohtaminen

Turvallisuus on osa johtamista. Kehitämme turvallisuuskulttuuriamme laatimalla ohjeistuksia, lisäämällä osaamista sekä tutkimalla tapaturmien juurisyitä. Jokainen servicalainen saa perehdytyksen turvallisuuskulttuuriimme perehdyttämisen yhteydessä.

Määrittelemme turvallisuustyömme tavoitteet ja kriteerit ja seuraamme näiden edistymistä erilaisin mittarein. Tiedotamme ja viestimme turvallisuuteen liittyvistä asioista avoimesti ja kattavasti. Turvallisuudessa mallina ovat parhaat käytännöt sekä yritysturvallisuutta ohjaavat keskeiset standardit:

 • Laadunhallintajärjestelmä ISO 9000
 • Riskienhallinta ISO 31000 ja ISO 31010
 • Toimitusketjun turvallisuus ISO 28000
 • Jatkuvuuden hallinta ISO 22301
 • Tietoturvallisuuden hallinta ISO / IEC 27000
 • Turvallisuusjohtaminen OHSAS 18000

Yritysturvallisuutemme osa-alueet:

 1. Tietoturvallisuus
 2. Toimitila- ja kiinteistöturvallisuus
 3. Pelastusturvallisuus
 4. Varautuminen ja kriisinhallinta
 5. Väärinkäytösten ja poikkeamien hallinta sekä sisäinen valvonta
 6. Henkilöstöturvallisuus
 7. Tuotannon ja toiminnan turvallisuus