Vastuullisuuden johtaminen ja raportointi

Vastuullisuuden johtamismalli

Vastuullisuuttamme ohjaavat visiomme, arvomme sekä strategiamme linjaukset. Keskeisimmät toimintatavat on kuvattu toimintakäsikirjassamme, joka sisältää toimintajärjestelmän ohjeet ja prosessien kuvaukset.

Laatupolitiikka kuvaa Servican sitoutumista ja vastuita niin laadun kuin ympäristö- ja turvallisuusasioiden suhteen. Jokainen meillä työskentelevä on velvollinen noudattamaan laatupolitiikkaa ja toimimaan sen ohjeiden mukaisesti.

Vastuullisuuden strategisesta johtamisesta vastaa yhtiön johtoryhmä, ja operatiivisia toimenpiteitä linjaamme yhdessä valittujen olennaisten näkökulmien kautta. Johtoryhmä ohjaa ja seuraa vastuullisuustyön toteuttamista. Raportoimme merkittävistä toimenpiteistä vuosittain vuosikertomuksessamme.

Servican vastuullisuuden johtamismalli. Vastuullisuuden neuvonantajaryhmä, joka koostuu yhtiön omistajista.

Vastuullisuusraportit

Vuosikertomukset, jotka sisältävät myös vastuullisuusraporttimme löydät täältä.