Servica ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Servica ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

YK:n Global Compact -aloitteen määrittämät kestävän kehityksen tavoitteet vuodelle 2030 määrittävät kokonaisvaltaisen lähestymistavan kestävään kehitykseen ja koko maailmaa koskettaviin taloudellisiin, sosiaalisiin ja ympäristöhaasteisiin. Niiden pyrkimyksenä on taata vastuullisempi tulevaisuus meille kaikille.

YK:n hyväksymien 17 tavoitteen saavuttaminen edellyttää kunnianhimoisia toimia sekä yhteistyötä YK:n jäsenmailta – ja myös yritysten sekä muiden organisaatioiden sitoutumista tavoitteiden edistämiseen. Servica edistää liiketoiminnassaan useita YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, joista olemme tunnistaneet ne tavoitteet sekä alatavoitteet, joihin meillä on suurin vaikutus ja jotka ovat eniten yhteydessä toimintaamme.

Servicalle merkityksellisimmät YK:n kestävän kehityksen tavoitteet:

Servican palvelut varmistavat toimivan yhteiskunnan keskeisten osien, kuten sairaaloiden ja
terveyskeskuksien, toimintaa ja tukevat näin yhteiskuntamme hyvinvointia. Keskitetty
potilaskuljetuksemme palvelee kaikkia Puijon sairaalassa toimivia osastoja edistäen osaltaan
turvallisten ja laadukkaiden terveyspalvelujen saavutettavuutta. Servican tarjoamat
keskusvarastopalvelut lääkintätarvikkeille, ruokapalvelut sairaaloille, terveyskeskuksille ja
palvelutaloille sekä välinehuoltopalvelut edistävät fyysistä terveyttä. Eri toimipisteemme
valmistavat arkipäivisin tuhansia aterioita Pohjois-Savon alueella, joista jokainen on suunniteltu
vastaamaan kunkin ikä- ja asiakasryhmän ravitsemuksellisia tarpeita.

Servican kestävästi tuotetut palvelut lisäävät hyvinvointia Pohjois-Savossa, ja vastuunkanto niin
ihmisistä kuin ympäröivästä yhteiskunnasta on osa kaikkea toimintaamme. Palveluidemme tuottaman hyvinvoinnin ohella luomme lisäarvoa ympäröivälle yhteiskunnalle muun muassa maksettujen verorahojen, työpaikkojen ja henkilöstön alati kasvavan osaamisen muodossa.

Servica on yhdenvertainen, oikeudenmukainen ja vastuullinen työpaikka. Yrityskulttuurimme ja tapamme toimia tukevat työyhteisöjen monimuotoistumista. Haluamme henkilöstömme kokevan, että jokainen voi edetä urallaan riippumatta henkilökohtaisista taustoistaan ja ominaisuuksistaan. Pyrimme aktiivisesti vahvistamaan henkilöstömme osaamista tulevaisuuden työelämän vaatimuksia vastaaviksi. Jatkossa koulutamme osaajia eri rooleihin ja vastuisiin omassa Akatemiassa.

Kehitämme turvallisuuskulttuuriamme ja -osaamista suunnitelmallisesti ja aloitimme vuonna 2023 turvallisuusjohtamisjärjestelmän. Turvallisuusjohtamisemme tavoite on kannustaa ja motivoida turvallisiin valintoihin työtehtävissä.

Servicalla on keskeinen rooli yhteiskunnan palveluketjujen toimivuuden varmistajana. Kehitämme toimintavarmaa ja kestävää infrastruktuuria tukemaan taloudellista kehitystä ja ihmisten hyvinvointia. Ylläpidämme yhteiskunnan huoltovarmuutta varmistaen asiakkaiden ja omistajien toiminnan myös kriisitilanteissa, ja tavoitteenamme on huoltovarmuuden konseptointi kaikkiin palveluihin.

Keskusvarastopalvelumme vastaavat yhteiskunnalle kriittisen tärkeästä infrastruktuurista, terveydenhuollon tuotteiden käsittelystä ja varastoinnista. Servican keskusvarastossa myös ylläpidetään hoitotarvikkeiden varmuusvarastoa Itäisen-Suomen yhteistoiminta-alueen käyttöön. Työllistämisvaikutuksemme on laaja ja edistää sekä alueellista elinvoimaa että työllisyyttä. Pyrimme rakentamaan kestävää yhteiskuntaa myös investoinneillamme, ja jatkossa investointiratkaisumme tulevat keskittymään esimerkiksi vastuullisiin ja edistyksellisiin laite- ja ruokateknologioihin, prosessikehitykseen ja tietojärjestelmiin.

Voit lukea lisää tavoitteista Kestävän kehityksen toimikunnan sivuilta.