Olennaisuusarviointi

Servican kaksois­olennaisuus­arviointi valmistuu vuoden 2024 aikana

Aloitimme syksyllä 2023 EU:n kestävyysraportointidirektiivin mukaisen kaksoisolennaisuusarvioinnin eli tunnistimme Servicalle olennaiset vastuullisuusnäkökohdat. Viimeistelemme parhaillaan olennaisuusarviointia, jonka pohjalta rakennamme vuoden 2024 aikana Servican uuden vastuullisuusohjelman.

Olennaisuusarvioinnin lähtökohtana oli tunnistaa ja arvioida toiminnastamme johtuvia vaikutuksia, jotka kohdistuvat ympäristöön, ihmisiin tai talouteen ja hallintoon. Keräsimme tätä varten keskeisiltä sidosryhmiltämme näkemyksiä haastatteluilla.

Olennaisuusarvioinnissa tarkastelimme erilaisia vastuullisuusvaikutuksia kahdesta näkökulmasta:

  • Miten Servican toiminta vaikuttaa yhteiskuntaan ja ympäristöön?
  • Miten yhteiskunta tai ihmiset vaikuttavat Servican toimintaan? Millaisia taloudellisia vaikutuksia muuttuvalla maailmalla voi olla liiketoimintaan?

Toimintamme vaikuttaa laajaan joukkoon eri-ikäisiä ja -kuntoisia väestöryhmiä Pohjois-Savossa. Yhteiskunnan sujuvuuden takaavia palveluja tuottaessamme vaikutamme myös ympäristöön. Esimerkiksi ruokatuotanto vaatii raaka-aineita ja elintarvikkeita, joiden valmistuksesta ja kuljetuksesta aiheutuu vaikutuksia ympäristölle. Ympäristövaikutuksia syntyy myös aterioita valmistaessa: oma tuotantomme keittiöissä vaatii energiaa, mistä syntyy myös jätteitä.

Ympärillämme tapahtuu muutoksia, joita emme voi hallita. Muutokset voiva voivat vaikuttaa toimintaamme myös pitkällä aikavälillä.  Ruoka on toimintamme kannalta merkittävä asia, johon vaikuttaa ilmastonmuutos. Sään ääri-ilmiöt tuhoavat satoja, eivätkä totutut viljelymenetelmät enää tuota satoa yhtä paljon kuin aiemmin.

Olennaisuusarviointimme kautta hahmotimme vastuullisuustyömme tulevaa suuntaa esimerkiksi yllä kuvatun kaltaisia näkökohtia pohtimalla. Arvioinnin lopputuloksena tunnistamme Servicalle olennaisimmat vastuullisuusasiat, joihin toiminnallamme on suurin vaikutus – ja joissa omat vaikutusmahdollisuutemme ovat suurimmat. Nämä asiat muodostavat perustan tulevalle vastuullisuusohjelmallemme ja sen tavoitteille, mittareille sekä toimenpiteille.

Suurimpaan osaan olennaisista vastuullisuusasioista voimme vaikuttaa itse kestävillä toimintatavoilla. Kestävää arvoa ei kuitenkaan synny vain yksittäisistä teoista, vaan jokaisen servicalaisen päivittäin työssä tekemien ratkaisujen kautta.