Käyttäjäpalvelut

Tarvittavat välineet ja monipuolinen osaaminen erilaisiin teknisiin ongelmiin

Palvelemme tilojen ja kiinteistöjen käyttäjiä mahdollistamalla henkilökunnan keskittymisen ydintehtäviensä hoitamiseen. Toteutamme kiinteistöpalvelun käyttäjäpalveluja asiakkaan tekemän palvelupyynnön perusteella. Tällaisia palveluja ovat esimerkiksi:

  • kalusteiden siirrot, huollot ja kiinnitystehtävät
  • käyttäjien omien laitteiden vikakorjaukset
  • muutot
Servican teknisten palvelujen työntekijä tutkii sähköpääkeskusta.

Pelastussuunnitelmat ja -harjoitukset

Ammattilaisemme huolehtivat pelastussuunnitelmien laadinnasta, päivittämisestä ja ylläpidosta sekä muista turvallisuuteen liittyvistä tarkastuksista ja dokumenteista. Tarjoamme muun muassa:

  • pelastus- ja evakuointiharjoituksia
  • turvallisuuskävelyjä
  • sammutusharjoituksia
  • poistumiskaavioiden laadintaa
  • sammuttimien tilaamista, huoltoa, kierrätystä ja hävitystä
  • palomerkkien ja pelastuslakanoiden hallintaa
  • neuvontapalveluja