Puhtaus­palvelun laatua ja tehokkuutta lisäävä Sisu-tuotannon­ohjaus­järjestelmä käyttöön KYSillä

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa on otettu käyttöön puhtauspalvelun tuotannonohjausjärjestelmä, tuttavallisemmin Sisu. Käyttö aloitettiin vuoden 2023 loppupuolella järjestelmän pilotoinnilla traumatologian osastolla, jonka jälkeen käyttö on laajentunut KYSin vuodeosastoille sekä poliklinikoille.

Järjestelmän käyttöönotto toteutetaan asteittain Servican muissa kohteissa. Viikolla 9 sen käyttö aloitetaan myös muissa Pohjois-Savon hyvinvointialueen kohteissa, sekä Kuopion kaupungin ja Varkauden kaupungin kohteissa. Tavoitteena on, että järjestelmä on otettu käyttöön kaikissa Servican laitoshuollon kohteissa kesäkuun loppuun mennessä.

– Tuotannonohjausjärjestelmä vähentää tulostuspaperin kulutusta, koska töiden seuranta on jatkossa järjestelmän kautta. Järjestelmästä saadaan reaaliaikaista tietoa tilojen siivouksesta, sekä todellinen aika, jonka kunkin tilan siivoamiseen kuluu. Näitä tietoja hyödynnetään laajasti toiminnan suunnittelussa ja optimoinnissa sekä asiakaspalavereissa. Lisäksi tieto arkistoituu automaattisesti, kun se tallentuu järjestelmään eikä ole paperisena, kertoo palveluesihenkilö Sirpa Toivanen.

Jokaisella laitoshuoltajalla on tuotannonohjausjärjestelmän mobiilisovellus henkilökohtaisessa työpuhelimessaan. Lisäksi työntekijät, jotka tekevät laitoshuollon tehtävien lisäksi muita monipalvelutehtäviä, käyttävät myös tuotannonohjausjärjestelmää älypuhelimella. Laitoshuoltaja merkitsee sovellukseen aloittaessaan ja lopettaessaan siivouksen. Tällä hetkellä järjestelmään on viety ylläpitosiivoukset, jaksottaiset sekä perussiivoukset. Järjestelmään viedään myös käyttäjäpalvelut pikkuhiljaa.

– Järjestelmän käytön oppiminen oli aika helppoa. Eniten aikaa vie oikean tilan löytyminen järjestelmästä, sillä tilat eivät ole loogisessa järjestyksessä, kertoo laitoshuoltaja Päivi Kantanen.

Sovellukseen on listattuna kaikki osaston huoneet erillisinä tiloina, esimerkiksi potilashuone ja potilashuoneen kylpyhuone ovat erillisiä tiloja. Palveluohjaajat syöttävät tiedot järjestelmään. Tietojen syöttämiseen menee aluksi paljon aikaa, mutta kun tiedot on syötetty kerran järjestelmään, riittää jatkossa tietojen päivittäminen.

– Järjestelmään syötetään ensimmäisenä tilat. Tilat merkitään ensimmäisenä Excel-taulukkoon, josta ne viedään järjestelmään. Seuraavaksi järjestelmään viedään poolit, eli työntekijät sijoitetaan oikeille paikoilleen. Viimeisenä järjestelmään viedään palvelusopimukset ja -kuvaukset, joista käy ilmi esimerkiksi, miten usein tiloja siivotaan, kertoo palveluohjaaja Maria Hynninen.

Järjestelmää kehitetään koko ajan saadun palautteen perusteella.

– Järjestelmä on vielä aika hidas ja vaatii laitoshuoltajilta kärsivällisyyttä. Järjestelmää kehitetään koko ajan, joten käytettävyys varmasti paranee. Laitoshuoltajat ovat ottaneet uuden asian rohkeasti käyttöön haasteista huolimatta, kiittää Sirpa Toivanen.

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran helmikuun uutiskirjeessä.