Haluamme olla turvallinen, laadukas ja huolto­varma toimija

Servican uudessa strategiassa turvallisuus on yksi painopisteistä. Tavoitteenamme on luoda positiivinen ja selviytymiskykyinen turvallisuuskulttuuri yhtiöömme. Haluamme, että meidät tunnetaan turvallisena ja laadukkaana toimijana huoltovarmuutta unohtamatta. Kehittämistoimenpiteinä olemme käynnistäneet kolme hanketta, joilla kehitämme erityisesti turvallisuusjohtamisjärjestelmiämme, riskienhallintaamme sekä varautumistamme. Panostamalla turvallisuuteen uskomme yhtiönä siihen, että järjestelmällisellä ja tavoitteellisella työllä parannamme turvallisuustasoamme.

– Tässä ratkaisevaa on jokaisen työntekijän osallistuminen ja vastuu kehitystyössä. Johtamisen, riskialttiin työskentelyn tarkastelun sekä asenteiden ja ilmapiirin muutoksella voimme saada aikaan kaikkien työntekijöiden turvallisuutta edistäviä muutoksia. Turvallisuuskulttuurin muutos ei tapahdu hetkessä, vaan se vaatii jatkuvaa parantamista sekä erityisesti esimiesten sitoutumista ja sitouttamista. Johtamisen apuna käytämme asetettuja tavoitteita mittareineen, joiden kehitystyötä seuraamme, kertoo Servicalla lokakuussa aloittanut turvallisuuspäällikkö Anssi Heikkinen.

Teknologia tarjoaa uudenlaisia ratkaisuja ihmisten ja yritysten suojaamiseen vaaroilta. Turvallisuuden kehittämisessä ratkaisevinta on ihminen ja hänen toimintansa. Turvallisessa työpaikassa turvallisuusosaamista arvostetaan ja kehittymiseen motivoidaan. Pyrimme auttamaan jokaista työntekijää turvallisuuden kannalta oikeisiin ratkaisuihin laadukkailla työohjeilla ja osaamisen lisäämisellä. Servica Akatemia on sähköinen koulutusalusta, jonne laaditaan koulutusmateriaalia turvallisuusosaamisen lisäämiseksi.

– Turvallisuuden kehittymisen hyötyinä uskomme saavuttavamme entistä sitoutuneempia ja motivoituneempia työntekijöitä. Imagoltaan turvallisessa työpaikassa halutaan työskennellä, pohtii Anssi Heikkinen.

Läheltä piti -tilanteiden ja tapaturmien vähentämisessä avainasemassa on työn suunnittelu ja organisointi. Kumppaneille turvallisuuden lisääntyminen näkyy systemaattisuuden, luotettavuuden ja laadun lisääntymisenä. Suorat säästöt näkyvät henkilöstökulujen ja vältettyjen onnettomuuksien kustannuksissa. Erityisesti sairauslomat vähenevät ja sijaistyövoimaa tarvitaan harvemmin. Ylimääräiseen perehdyttämiseen ja työn uudelleen organisointiin tarvitaan entistä vähemmän aikaa. Lisäksi korjauskulut, korvaukset ja tuotantohävikki pienenee. Arvojemme mukaisesti haluamme olla luotettava ja turvallinen kumppani, jolle tyytyväiset asiakkaat ovat toimintamme kannustin.

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran helmikuun uutiskirjeessä.