Servica tekee kiinteistöauditointeja Pohjois-Savon hyvinvointialueen kiinteistöille

Pohjois-Savon hyvinvointialue on tilannut Servicalta kiinteistöauditoinnit 259 kiinteistöön, joissa hyvinvointialue on vuokralaisena ja tilojen käyttäjänä. Auditointien tavoitteena on selvittää miten hyvin tilat soveltuvat hyvinvointialueen käyttöön.

Kiinteistöauditointeja tehdään koko Pohjois-Savon hyvinvointialueen alueella.

– Kiinteistöauditointiin on varattu keskimäärin kolme tuntia, mutta isoissa kohteissa aikaa menee enemmän, kun taas pienissä kohteissa voi riittää 1–2 tuntia. Teemme auditoinnit yksin, mutta maakuntiin pyrimme menemään samalla kyydillä, vaikka käymme eri kiinteistöissä, kommentoi rakennusasiantuntija Mika Oljakka.

Auditoinnin aikana täytetään mobiilisovelluksessa olevaa lomaketta, jossa arvioidaan kiinteistöä yhdeksässä eri kategoriassa. Sovellukseen voi lisäksi lisätä muistiinpanoja ja valokuvia. Arviointi keskittyy kiinteistön tekniseen kuntoon, sekä käyttäjän kokemuksiin. Auditoinnin aikana haastatellaan kiinteistönhoitajaa ja käyttäjää, kuten osastonhoitajaa.

– Kiinteistönhoitajan haastattelu on erittäin tärkeä, sillä hänellä on ajantasaisin tieto kiinteistön kunnosta. Käyttäjän edustaja puolestaan pystyy parhaiten kertomaan tiloista käyttäjän näkökulmasta, kommentoi kiinteistöpalveluasiantuntija Ville Hakkarainen.

Auditoinnissa arvioidaan esimerkiksi kiinteistön esteettömyys, saavutettavuus ja muuntojoustavuus. Lisäksi arvioidaan muun muassa onko pistorasioita ja ATK-datarasioita riittävästi, onko valaistus riittävää, mitkä ovat lääkkeiden säilytyksen olosuhteet ja millainen sisäilma kiinteistössä on.

– Arvioinnissa on huomioitava myös kiinteistön tekninen ikä. Jos tekninen ikä on saavutettu niin se vaikuttaa arvioon negatiivisesti, vaikka pinnat olisivat muuten siistit. Lisäksi on huomioitava kiinteistön rakennusvuodelle tyypilliset riskitekijät, kommentoi Ville Hakkarainen.

Auditoinnin eri osioilla on prosentuaalisesti erilainen painotus kokonaisarvosanaan. Auditoinnin tuloksena kiinteistöt saavat kokonaisarvosanan asteikolla 1–5. Arvosanan 5 voi saada vain aivan uusi rakennus. Arvosana 4 tarkoittaa, että kiinteistö on kaikin puolin hyvässä kunnossa, kun taas 3 on tyydyttävä, 2 välttävä ja 1 heikko.

Auditoinnit aloitettiin 4.–5.10.2023 kolmella pilottikohteella testaten ja kehittäen samalla käytettävää lomaketta. Varsinaisten kiinteistökierrosten startti oli 12.10.2023 ja niitä suoritetaan loppuvuoden aikana mahdollisimman monissa kohteissa.