Servicalla posi­tiivinen vaikut­tavuus yhteis­kuntaan – tuore selvitys sijoittaa Servican globaalisti parhaan kymmenen prosentin joukkoon 

Servican vaikutus yhteiskuntaan on ilmeisen positiivinen, kertoo yhteistyössä suomalaisen teknologiayrityksen kanssa vahvistettu tuore selvitys. Vuoden 2023 tietojen pohjalta laadittu selvitys sisältää kattavan nettovaikutusanalyysin, joka tarkasteli Servican liiketoiminnan vaikutuksia yhteiskuntaan vuonna 2023.  Analyysin tavoitteena oli lisätä ymmärrystä siitä, mitä resursseja Servican palveluliiketoiminta toiminnassaan kuluttaa ja vastaavasti millaista lisäarvoa niiden avulla kyetään luomaan yhteiskuntaamme.  

Analyysin perusteella Servican nettovaikutusaste on +46 %, joka tarkoittaa suurempaa tuotettua hyötyä kuin mitä liiketoiminnassa kulutetaan. Tällä tuloksella Servica sijoittuu globaalisti yritysten parhaaseen kymmeneen prosenttiin, joka on erittäin hieno tulos.   

Nettovaikutusanalyysi perustuu koneoppimista hyödyntävään mallinnukseen ja sen tärkeimpinä tietolähteinä ovat tieteelliset artikkelit. Malli mittaa vaikuttavuutta neljässä eri pääkategoriassa: yhteiskunta, tiedon luominen ja jakaminen, terveys ja ympäristö. Analyysi kertoo eri yrityksen palveluiden ja tuotteiden vaikutuksista läpi arvoketjun, mikä antaa meille arvokasta tietoa Servican palvelujen ja vastuullisuustoiminnan kehittämiseen.  

Suurin positiivinen vaikutus muodostui Servican vaikutuksesta yhteiskunnan infrastruktuuriin ja vakauteen. Tämä johtuu siitä, että Servican palvelut varmistavat toimivan yhteiskunnan keskeisten osien, kuten sairaaloiden, terveyskeskuksien, koulujen ja päiväkotien toimintaa ja tukevat näin yhteiskuntamme hyvinvointia ja koulutusta.   

-Tuloksissa näkyy Servican liiketoiminnan laaja-alainen positiivinen vaikutus yhteiskunnan hyvinvointiin. Servica tuottaa paljon sosiaalista hyvää, kuten työpaikkoja. Servicalla on myös keskeinen rooli yhteiskunnallisen vakauden ylläpitäjänä. Selvitys todentaa ja konkretisoi sen, millaista maailmaa me tavoittelemme Servicalla työskennellessämme, kertoo toimitusjohtaja Mika Takkinen

Tutustu tästä: Upright/Servica