Hankinnoilla vaikuttavuutta ja merkittävää lisäarvoa asiakkaille

Servicalla hankinnat on nostettu keskeiseksi strategian painopisteeksi ja olemme vahvistaneet hankinnan osaamistamme. Mika Parviainen aloitti Servicalla hankintajohtajana tammikuussa. Hän tuo Servicaan osaamista asiakastarpeisiin ja nykypäivän vastuullisuusvaatimuksiin vastaavan hankintatoiminnon rakentamisesta sekä tuottavuuden kehittämisestä hankintojen avulla.

Lisäksi hankintatiimi vahvistui kolmella hankinta-asiantuntijalla loppu- ja alkuvuoden aikana. Hankintojen vahvistamisen taustalla ja tavoitteena on kehittää hankintojen johtamista yhtiössä, parantaa tuottavuutta hankintojen kautta, sekä varmistaa, että tuotamme hankinnoillamme lisäarvoa niin Servicalle kuin asiakkaillemmekin.

Mitä tämä käytännössä sitten tarkoittaa? Nykyisessä toimintaympäristössä meidän on entistä tärkeämpi ymmärtää mihin ostoeurot käytetään. Parhaimmillaan kustannuksia säästämällä hankinnoissa voidaan säästää julkisten menojen leikkauksia. Hankinnoissa säästäminen ei tarkoita aina niukkuuden jakamista, vaan tekemällä hankintoja uudella tavalla, järjestelemällä logistiikkaketjuja sekä yhdistelemällä harkiten julkisten toimijoiden volyymejä voidaan hankinnoilla saavuttaa kustannushyötyjä – ilman, että loppukäyttäjä välttämättä edes huomaa eroa. Tämä vaatii kuitenkin tiivistä ja hyvin koordinoitua yhteistyötä julkisten toimijoiden kesken.

Toteutimme viime vuonna pilotin Itä-Suomen hyvinvointialueiden laajuisesta suojakäsinehankinnasta, joka keräsi myös positiivista mediahuomiota alueella. Hankinta tehtiin hyvässä yhteistyössä hyvinvointialueiden kanssa loppukäyttäjiä tarkasti kuunnellen ja osallistaen. Lopputuloksena oli miljoonien eurojen vuosittaiset kulusäästöt ja materiaalisen varautumisen paraneminen alueella entisestään.

– Tavoitteenamme on, että tuotamme asiakkaillemme hankintojen avulla merkittävää lisäarvoa. Tiiviissä yhteistyössä pystymme tekemään hankintoja yhä kustannustehokkaammin, mutta samalla myös huoltovarmuus, vastuullisuus ja toimintavarmuus huomioiden, kertoo Mika Parviainen korostaen yhteistyön merkitystä.   

Maailmantalouden ollessa yhä tiukemmassa tilanteessa koronavuosien, Venäjän aloittaman hyökkäyssodan, sekä inflaation vuoksi, hankinta- ja logistiikkaosaamisen merkitystä julkisella sektorilla ei voi korostaa liikaa. Hankintojen avulla ei voida pelkästään saavuttaa kustannussäästöjä, mutta myös parantaa aluetaloutta hyvällä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöllä. Tämän vuoksi on tärkeä samalla varmistaa, että hankinnat kilpailutetaan tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina, jotta myös alueellisilla toimijoilla on mahdollisuus olla mukana tarjouskilpailuissa.