Mitä tänään syödään – kysely perus­koulu­laisille ja lukio­laisille

Toteutamme kyselytutkimuksen kaikille Pohjois-Savon alueen peruskoululaisille ja lukiolaisille viikoilla 9-13. Kysely toteutetaan osana Svetlana Sarayevan opinnäytetyötä.

Kyselyn toteutus ja taustat:

Oppilaiden osallistaminen koulujen ruokalistasuunnitteluun on yksi keskustelluimmista aiheista, kun pohdimme, miten saisimme oppilaat syömään koululounasta useammin. Tämä kysely on yksi tapa osallistaa oppilaita kertomaan meille omista lempiruoistaan ja toiveistaan kouluaterioihin.

Opinnäytetyö toteutetaan kyselytutkimuksena, jonka avulla kartoitetaan Pohjois-Savon alueen oppilaiden toiveita kouluruokailuun sekä erilaisiin teemoihin, kuten juhlaruoka- sekä toiveruokapäiviin. Kysely kohdistetaan kaikille Pohjois-Savon alueen peruskoululaisille ja lukiolaisille, eli mahdollisten vastaajien joukko on noin 20 000 koululaista. Saatujen vastausten jälkeen tulokset analysoidaan ja niitä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan Servican ruokapalvelusuunnittelussa ruokalistojen kehittämistyössä.

Kannustamme koululaisia vastaamaan aktiivisesti kyselyyn. Tämä on yksi tapa osallistua kouluruokailun kehittämiseen ja saada tällä tavoin kattavasti koko Pohjois-Savon alueen oppilaiden mielipiteitä ja toiveita näkyväksi.

Kyselyn tavoitteet ja hyödyt:

Opinnäytetyön ja kyselytutkimuksen tavoitteena on saada alueen oppilaiden toiveita ruokalistasuunnittelun tueksi. Samalla kartoitetaan kuntakohtaisesti eri alueiden ruokatottumuksia ja mieltymyksiä.

Keskeisenä työn tavoitteena on myös oppilaiden osallistaminen kyselyn avulla, terveellisten ja kestävää kehitystä edistävien ruokapalveluiden tarjoaminen, sekä kouluruokailuympäristön huomioiminen ja kaikille yhteisen tapakulttuurin edistäminen.

Työn tavoitteena on myös ymmärtää paremmin nuorten koululaisten ruokailutottumuksia, analysoida niitä ja löytää sopivia ateriavaihtoehtoja ruokalistoille ja teemapäiviin.

Kyselyn aikataulu:

Kysely järjestetään viikoilla 9–13 (26.2.-31.3.2024). Kyselylinkki on saatavissa Wilmasta ja koulujen verkkosivuilta.